Muutostöissä-kampanja haluaa avata silmät kulttuurisesti moninaisen työelämän mahdollisuuksille

1.9.2023 11.00Päivitetty: 1.9.2023 12.06
Kuvituskuva.
Kuvassa vasemmalta oikealla: kolme Muutostöissä-kampanjaan osallistuvaa vaikuttajaa Jasmin Ngo, Aishah Muhammed ja Dave Cad.

Somevaikuttajavetoinen kampanja käynnistyy syyskuussa. Asennemuutos on välttämätön ja jokaisen työelämässä olevan vastuulla.

Jotta suomalainen työelämä pysyy kilpailukykyisenä ja täyttää kulttuurisen yhdenvertaisuuden vaatimukset, vaaditaan työelämässä mukana olevilta asennemuutoksia. Syyskuun 5. päivä alkavan Muutostöissä-kampanjan tavoitteena on avata silmät kulttuurisesti moninaisen työelämän mahdollisuuksille sekä sen esteille: tietämättömyydelle, ehdollistumille ja uskomuksille.

Somevaikuttajavetoisesti toteutettava kampanja haluaa puhutella kaikkia työelämässä olevia: avoin suhtautuminen kulttuuriseen moninaisuuteen on jokaisen työelämässä olevan vastuulla.

Muutostöissä-yhteiskunnallisessa viestintäkampanjassa keskustelun herättäjinä toimii 20 erilaisista kulttuurisista taustoista tulevaa, Suomessa asuvaa somevaikuttajaa. Kampanjan rahoituksesta vastaa ja viestinnällisenä tukena toimii yli 20 organisaation joukko kaupunkeja, oppilaitoksia, kansalaisjärjestöjä sekä merkittäviä työ- ja elinkeinoelämän toimijoita. Kampanjan suunnittelija ja koordinoija on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja arvopohjaisiin yhteistöihin erikoistunut vaikuttajamarkkinointitoimisto PING Helsinki. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen konsulttina kampanjassa toimi Wanda Holopainen Ataá Agencystä.

Monikanavaisesti, useasta näkökulmasta

Muutostöissä-kampanjassa vaikuttajat edustavat laajasti erilaisia näkökulmia: työnhakijan ja -tekijän sekä työnantajan. Heidän esiin nostamiaan teemoja ovat mm. kulttuurien lukutaito modernina työelämätaitona, erilaiset kulttuuriset todellisuudet suomalaisessa työelämässä sekä arki maahanmuuttajataustaisena työnhakijana, -antajana sekä yrittäjänä. Kampanjan kanavina toimivat Instagram, TikTok, Facebook ja Youtube. Kampanjasisällöt julkaistaan somekanavissa syyskuun aikana ja löydät ne aihetunnisteella #muutostoissa. Kaikki sisällöt julkaistaan paitsi vaikuttajien ja kumppanien tileillä, myös kootusti Instagram-tilillä @muutostoissa.

Kampanjassa mukana olevat organisaatiot ovat:

 • Espoon kaupunki
 • Helsingin kaupunki
 • Vantaan kaupunki
 • Oulun kaupunki
 • Tampereen kaupunki
 • Turun kaupunki
 • Kouvolan kaupunki
 • Helsingin seudun kauppakamari
 • Keuda
 • Haaga-Helia
 • Työeläkevakuuttajat Tela
 • Teknologiateollisuus
 • Palvelualojen työnantajat Palta
 • STTK
 • Akava
 • Sivista 
 • Ammattiliitto Pro
 • Tekniikan Akateemiset TEK
 • Suomen Ekonomit
 • The Shortcut
 • International Professionals Finland
 • International Working Women of Finland
 • Monika-naiset Liitto

Kampanjassa mukana ovat seuraavat vaikuttajat:

 • Mixed Finns
 • Almost Finns
 • Hidasta elämää
 • Tiedenaiset 
 • Diana Rantamäki 
 • Jasmin Hamid
 • Jasmin Ngo 
 • Miisa Nuorgam
 • Khaled Aziz 
 • Rodanny Mua
 • Aishah Muhammed
 • Jasmin ja Tuomas Timisjärvi
 • Jenny Belitz-Henriksson 
 • Inari Fernandéz 
 • Laura Roca
 • Dave Cad
 • Josh Western
 • Tuomo Kasanen

Lisätietoja antaa:

Mari Ala-Mikkula, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Espoon kaupunki, mari.ala-mikkula@espoo.fi

Varpu Rusila, Senior Strategist, PING Helsinki, varpu@pinghelsinki.fi

 • Yrittäjyys