Kaupunginhallitus: Olarin 2 päiväkotia -uudiskohde etenee valtuuston käsittelyyn

18.9.2023 13.26

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Espoon koulujen ja päiväkotien yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen hankesuunnitelman Olarin 2 päiväkotia -kohteen osalta. Kohde liitetään osaksi hankesuunnitelman mukaista kokonaisuutena toteutettavaa hanketta.

Kaupunginhallitus teki käsittelyn yhteydessä seuraavat lisäykset:

  • Kaupunginhallitus edellyttää, että hankesuunnittelussa huomioidaan tila- ja asuntojaoksen, kasvun ja oppimisen lautakunnan sekä Svenska rumin huomiot alueen riittävien koulutilojen varmistamiseksi alueen kasvutarve huomioiden sekä kiinnitetään erityinen huomio hankkeen suunnittelun ja toteutuksen aikana liikenneturvallisuuteen ja syöttöliikenteeseen.
  • Kaupunginhallitus edellyttää, että alueen asukkaita informoidaan alueen suunnitelmista.
  • Kaupunginhallitus edellyttää, että alueen liikennesuunnitelmat tehdään turvallisiksi ja toimiviksi sekä alueen asukkaille että päiväkodin asiakkaille.

Hankkeeseen tulevat seuraavat koulut ja päiväkodit:

  • Kurttilan koulu (uudiskohde)
  • Jupperin koulun uudisrakennus ja päiväkodin ja kirjaston kokonaisuus (uudiskohde)
  • Olarin 2 päiväkotia (uudiskohde)

Valtuusto hyväksyi hankkeen muiden kohteiden osalta 14.8.2023.

Lausunto Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelustrategiasta

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelustrategiasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettu laki 11 § edellyttää hyvinvointialuetta laatimaan taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten hyvinvointialueen palvelustrategian. Espoon kaupunki on lausunnossaan kiinnittänyt erityisesti huomioita yhdyspintoihin ja hyvinvointialueen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta toimikaudeksi 2023-2025

Kaupunginhallitus asetti toimikaudeksi 2023-2025 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on tehdä kaupunginhallitukselle sekä lautakunnille aloitteita ja ehdotuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä seurata tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain tarkoittaman yhdenvertaisuuden toteutumista kuntalaispalveluissa ja kaupungin henkilöstöpolitiikassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien mukaisesti.

Sammalvuoren varikkoalue kaupungin omistukseen

Kaupunginhallitus päätti, että Espoon kaupunki ostaa Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy:lta noin 6,05 hehtaarin määräalan kiinteistöstä Saunalahdessa Sammalvuoren alueella. Määräalalla sijaitsee Länsimetron Sammalvuoren metrovarikko, jonka alueen Länsimetro Oy on vuokrannut Asuntosäätiöltä. Kaupunki tulee vuokraaman varikkoalueen Länsimetrolle erillisellä päätöksellä tehtävän sopimuksen mukaisesti tämän kaupan jälkeen.

Vastaukset valtuustoaloitteisiin eli asiat 9-12 jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

  • Kaupunginhallitus