Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 23.8.2023

23.8.2023 17.33
tietokonetyö.
Kuva: Taru Turpeinen

Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi kokouksessaan lausunnon Vallipuiston päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen 7.8.2023 päivätystä hankesuunnitelmasta. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin vuodelta 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsauksia suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön, suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön sekä suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön osalta.

Vallipuiston päiväkodin on tarkoitus siirtyä väistöön Leppävaaran siirtokelpoiseen päiväkotiin uudisrakennuksen valmistumiseen asti. Hankesuunnitelman aikataulun mukaan Vallipuiston uudisrakennuksen käyttöönotto on elokuussa 2027.

Hankkeen arvioitu kustannus on 6,48 M€, 51 429 €/varhaiskasvatuspaikka.

Kasvun ja oppimisen lautakunta totesi lausuntonaan hankesuunnitelmasta, että hankesuunnitelmassa otetaan huomioon näkemys hyvästä varhaiskasvatusympäristöstä. Lautakunta edellyttää, että Espoon päiväkotien suunnitteluohjeet ja 6-ryhmäisen päiväkodin mallitilaohjelma ohjaavat suunnittelua.

Vallipuiston korvaava päiväkoti on tarkoitus rakentaa varhaiskasvatuksen Leppävaaran palvelualueelle. Samalla tontilla sijaitsee nykyinen 1980-luvun alkupuolella valmistunut Vallipuiston päiväkoti. Vallipuiston nykyinen yksikerroksinen päiväkotirakennus on 6-ryhmäinen ja rakenteellinen varhaiskasvatuspaikkojen määrä on noin 100. Korvaava kaksikerroksinen uudisrakennus on tarkoitus toteuttaa 6-ryhmäisenä ja sen rakenteellinen varhaiskasvatuspaikkojen määrä on 126. Isommalle päiväkotirakennukselle ei ole tontilla tilaa, eikä tonttia ole kaavamuutoksella mahdollista laajentaa.

Päiväkodin leikkipiha on peruskorjattu hiljattain, mutta leikkivälineitä ja istutuksia joudutaan kuitenkin uusimaan ainakin osittain.

Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousun perusteella varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä itäisen Leppävaaran alueella nousee väestöennusteiden mukaan 316 lapsella vuoteen 2026 mennessä.

Lopuksi kokouksessa käsiteltiin vuodelta 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsauksia suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön, suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön sekä suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön osalta.

  • Kasvatus ja opetus
  • Varhaiskasvatus
  • Perusopetus
  • Nuorisopalvelut
  • Lukiokoulutus