Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 24.5.2023

24.5.2023 17.46
Lapset istuvat luokkahuoneessa pulpeteissaan. Yksi lapsi tutkii pulpettinsa sisältöä.
Kuva: Taru Turpeinen

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan 24.5.2023 muun muassa Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvitystä, Etelä-Tapiolan lukion IB-linjan opiskelijavalintakriteerien muuttamista sekä Kilon ja Keran alueen koulupalvelujen kehittämistä.

Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvitys

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvitystä. Hankkeessa on suunniteltu Päivänkehrän koulun Komeetan toimipisteen tontille päiväkotirakennusta, jossa olisi 10-ryhmäinen suomenkielinen ja 6-ryhmäinen ruotsinkielinen päiväkoti. Lautakunta päätti jättää asian pöydälle ja sen käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Etelä-Tapiolan lukion IB-linjan opiskelijavalintakriteerien muuttaminen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Etelä-Tapiolan lukion International Baccalaureate (IB) -linjan opiskelijavalinnassa otetaan käyttöön painokerron kaksi (2) perusopetuksen päättötodistuksen englannin kielen ja matematiikan arvosanoille. Koulussa on jo aiemmin luovuttu englannin kielen pääsykokeesta. Uusi hakumenettely otetaan käyttöön kevään 2024 yhteishausta alkaen.

Kilon ja Keran alueen koulupalvelujen kehittäminen

Lautakunta käsitteli kokouksessa Kilon ja Keran alueen koulupalvelujen kehittämissuunnitelmia. Läntisen Leppävaaran oppilasalueelle Keran aseman eteläpuolelle on suunniteltu uuden yläkoulun perustamista ja nykyisen Kilonpuiston kouluun on kaavailtu muutoksia opetuksen järjestämiseen. Lautakunta päätti kuitenkin palauttaa kehittämissuunnitelmat valmisteluun.

  • Kasvatus ja opetus
  • Varhaiskasvatus
  • Nuorisopalvelut
  • Perusopetus
  • Lukiokoulutus
  • Esiopetus