”OLUT-ryhmä” kehittää Tapahtumakaupunki Espoota

17.5.2023 8.39Päivitetty: 17.5.2023 9.22

Espoo on perustanut uuden työryhmän, jonka tavoitteena on helpottaa ja sujuvoittaa muun muassa ammattimaisesti tuotettujen suurtapahtumien järjestämistä Espoossa.

Poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä Olosuhteet ja luvat, eli tuttavallisesti OLUT-ryhmä, aloitti toimintansa keväällä 2022. Ryhmän tehtävänä on arvioida Espooseen pyrkivien suurtapahtumien toteutumismahdollisuuksia viranomaisnäkökulmasta.

Ydinryhmässä on vaihdellen 10–12 osallistujaa ja yhteistä työtä tehdään kolmenkymmenen asiantuntijan voimin. Edustajia on maankäytön, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden yksiköistä, infrapalveluiden kaupunkiliikenne- ja vihertuotantoyksiköistä, liikunnasta ja kaupunkitapahtumista sekä pelastuslaitokselta ja poliisista.

Työn tavoitteena on helpottaa muun muassa ammattimaisesti tuotettujen suurtapahtumien järjestämistä Espoossa. Ryhmä kokoaa ajantasaista viranomaistietoa ja rakentaa poikkihallinnolliset prosessit, joilla sujuvoitetaan lupien hakemista ja helpotetaan viranomaisten ja tapahtumanjärjestäjien välistä tiedonkulkua.

Arvokasta tietoa kehittämisen tueksi

Ryhmän jäsenet tapaavat myös eri kokoonpanoilla tapahtumanjärjestäjien kanssa pidettävissä palavereissa ennen tapahtumia ja tapahtumien jälkeisissä arviointi- ja palautepalavereissa. Yhdessä OLUT-ryhmä ja tapahtumajärjestäjät tuottavat arvokasta tietoa kaupungin tapahtumallisuuden kehittämiselle.

”Yhteinen työ on alkanut hyvissä tunnelmissa - kiitos mukavien ja osaavien ryhmäläisten. Ryhmän on jo todettu olevan tarpeellinen kanava tiedonvaihtoon sekä tapahtumien moninaisen lupakirjon takana oleviin kollegoihin ja heidän työhönsä tutustumiseen”, kertoo toiminnan käynnistämisestä ja koordinoinnista vastaava projektisuunnittelija Minna Kaarmila Espoon kaupunkitapahtumista.

---

Ryhmän työskentely käynnistyi osana Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -kehitysohjelmaa ja se toteuttaa ohjelman hyötytavoitetta ”Toteutetaan asukas- ja asiakaslähtöinen Tapahtumakaupunki Espoo -palvelukokonaisuus”.

Kaupunkitapahtumat Espoo #TapahtumaEspoo

  • Kaupunkitapahtumat Espoo
  • Yrittäjyys