Mietteitä Itämeren riskit-kurssista

23.5.2023 8.19Päivitetty: 25.5.2023 5.56
opiskelijoita pellon laidalla
Kurtturuusutalkoot ja vieraslajien torjunta Hanikan rannassa.Kuva: Henrik Helanne

Lukiossamme tuli tarjolle uusi Itämeri-kurssi. Valitsimme tämän kurssin, koska halusimme lisää tietoa aiheesta biologian ja maantiedon kirjoituksia varten. Koulussamme oli tässä viimeisessä periodissa jopa kolme Itämereen liittyvää kurssia. Tämä kyseinen GE8 (Itämeren riskit) kurssi on aivan uudenlainen. Kurssi auttaa sekä biologian, yhteiskuntaopin, että maantiedon opiskelussa. Kurssi on siis ainutlaatuinen mahdollisuus soveltaa hyvin kolmea ainetta keskenään. Riittää siis, että on kiinnostunut vain toisesta, tai vaikka Itämerestä! 

Kurssi tuntui mielekkäältä, sillä meillä oli monella tunnilla retkiä. Näillä retkillä korvasimme osan muista oppitunneista, joita kertyi myös kivasti. Kävimme retkellä esimerkiksi Suomenojan Fortumilla ja HSY:n jätevedenpuhdistamolla. Retkemme olivat hyvin aikataulutettuja niin, että juuri opitut aiheet tukivat toisiaan. Esimerkiksi ensin kävimme Fortumilla tutustumassa jäteveden hukkalämmön hyödyntämiseen, jolloin siitä pystytään tuottamaan kaukolämpöä espoolaisille. Viimeisellä käynnillämme sitten näimme veden viimeistä puhdistusta matkansa jälkeen, jonka jälkeen se sitten lasketaan Itämereen. 

Teimme kurssin ajan oppimispäiväkirjaa, joka auttoi palauttamaan mieleen tunnilla opitut asiat, mikä kehitti kirjoitustaitoa. Suurimmalta osalta tunneista opettaja antoi tehtävänannon tuntiin liittyen, mitä aiheita kannattaisi kirjoittaa, mutta tarkoitus oli kirjoittaa omanlaista pohdiskelevaa tekstiä. “Tänään kävimme jätevedenpuhdistamolla, yllätyin kuinka monimutkainen prosessi se oli!” Oppimispäiväkirjaa sai kirjoittaa omaan tahtiin ja se piti palauttaa kurssin lopussa. 

Jäljelle jääneet teoriatunnit olivat monipuolisia. Teimme muun muassa diagrammeja, esitelmiä ja katsoimme dokumentteja. Esitelmiä teimme Itämeren elinympäristön rantatyypeistä. Dokumentteja katsoimme ravinnontuotannosta ja liikakalastuksesta. 

Ohessa esimerkki diagrammista jonka teimme tunnilla.

Viimeisenä retkenä järjestimme jokavuotiset kurtturuusu talkoot, samalla keräsimme muoviroskaa rannoilta. Näin autoimme avainlajeja syrjäytymästä vieraslajilta, ja Itämerta välttymästä näiden muovien muodostumista haitalliseksi mikromuoviksi. Tämä oli kiva lopetus kurssillemme ja se paransi yhteishenkeä! 

Milla ja Jenni

 

Diagrammien koostaminen aikasarjojen avulla jääpeitteen vaihtelusta Itämerellä.
Suomenojan voimalaitoksen maamerkki.Kuva: Henrik Helanne
Jätevedenpuhdistusaltaita Viikin HSY:n kierroksella.Kuva: Henrik Helanne
  • Kaitaan lukio
Espoonlahti