Kulttuurilautakunnan päätöksiä 23.5.2023

24.5.2023 7.50

Kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan muun muassa taideapurahoista ja projektiavustuksista ja antoi lausunnon purkutaidetapahtumien mahdollistamisesta Espoossa.

Kulttuurilautakunnan vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus I tilanteessa 30.4.2023

Kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin tulosyksikön talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2:n.

Kulttuurin taideapurahat ja projektiavustukset vuodelle 2023, päätöserä 23.5.2023 

Kulttuurilautakunta päätti myöntää lyhytkestoisia taideapurahoja yhteensä 18 723, 78 euroa sekä projektiavustuksia yhteensä 16 000 euroa.

Kulttuurilautakunnan lausunto "Espoon koulujen ja päiväkotien toteuttaminen yhteistoiminnallisella vuokramallilla" - hankesuunnitelmasta

Kulttuurilautakunnan päätti antaa lausunnon "Espoon koulujen ja päiväkotien toteuttaminen yhteistoiminnallisella vuokramallilla" - hankesuunnitelmasta seuraavin muutoksin. Hankkeen nimi on hyvä muuttaa vastaamaan valtuuston 7.12.2022 hyväksymää talousarviota muotoon: ”Jupperin koulun uudisrakennus ja päiväkodin ja kirjaston kokonaisuus”. Lisäksi kirjastotila tulee pyrkiä mitoittamaan niin, että sen koko on vähintään 100 hyöty m2, sekä pyrkiä siihen, että sen vuokrakustannukset eivät ylitä nykyisiä vuokrakustannuksia.

Lausunto valtuustoaloitteeseen purkutaidetapahtumien mahdollistamiseksi Espoossa

Kulttuurilautakunta totesi, että valtuustoaloitteessa esitetty purkutaidetapahtuman onnistunut järjestäminen vaatii suunnitelmallisuutta, julkisen taiteen ja tapahtumatuotannon korkeaa ammattitaitoa sekä taloudellisia resursseja. Purkutaidetapahtuman järjestämisessä tulee huomioida paitsi Espoon julkisen taiteen periaatteet myös tähän erityiseen tapahtumatuotantoon liittyvät vastuu- ja turvallisuuskysymykset. Lautakunta näkee tarkoituksenmukaisena jatkoselvittää Espoon kaupungin mahdollisuuksia toimia tulevaisuudessa yhteistyökumppanina vastaavanlaisissa purkutaidetapahtumahankkeissa kestävästi ja turvallisesti.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan(ulkoinen linkki) mukaisesti

  • Kulttuurilautakunta