Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala lahjoittaa Ukrainaan 500 tietokonetta

22.5.2023 11.40
Oppilaat opiskelevat tietokoneilla.
Kuva: Taru Turpeinen

Kasvun ja oppimisen toimiala tukee demokratiakasvatusta kriisialueelle ja lahjoittaa ukrainalaisen Kryvyi Rihn kaupungin kouluihin 500 kannettavaa tietokonetta. Kryvyi Rihn ja Espoon välinen yhteistyö aloitettiin syksyllä 2022. Nyt matkaan lähti 200 tietokonetta ja myöhemmässä toimituksessa lähetetään loput 300. Kesällä matkaan lähtee myös oppilaskalusteita. Lisäksi Kryvyi Rihn lyseoille on etsitty kumppanuuslukiot Espoosta.

Tietokoneet ovat olleet käytössä espoolaisissa kouluissa muutaman vuoden. Atea huolsi koneet ja asensi niihin Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän. Uudelleenasennuksen yhteydessä varmistettiin, että ne ovat toimintakuntoisia. Lahjoitamme myös käytöstä poistettavia oppilaskalusteita Kryvyi Rihn kaupunkiin. Kalusteet on tarkoitus lähettää Ukrainaan kesän aikana.

Yhteistyö Espoon ja Kryvyi Rihn välillä koskee muutakin kuin laitteiden ja kalusteiden toimituksia. Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrovan vieraillessa Kasvun ja oppimisen toimialan seminaarissa viime vuoden syksyllä, keskusteluissa nousi esille tarve muun muassa kasvatus- ja koulutusyhteistyön syventämisestä.

Yhteistyö painottuu erityisesti nuorten keskinäiselle yhteydelle.

”Koska Espoo on Suomen johtava kasvatuksen ja koulutuksen kaupunki, meillä on paljon annettavaa tähän yhteistyöhön”, toteaa kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-aho.

”Suomalainen koulutusjärjestelmä tähtää muun muassa siihen, että lapsista ja nuorista kasvaa aikuisia, jotka osaavat ajatella kriittisesti sekä soveltaa tietoa ja osaamistaan niin itsensä kuin muiden hyväksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi. Tästä kaikesta on apua erityisesti Ukrainan jälleenrakentamisessa”, hän jatkaa.

Logistiikka sota-alueelle haastavaa

Espoon kaupunki on neuvotellut eri tahojen kanssa tietokoneiden toimittamisesta.

”Tietokoneiden saapuminen perille sota-alueelle ei ole itsestään selvää, sillä ne sisältävät arvokkaita komponentteja”, kertoo Kasvun ja oppimisen toimialan digikehittämispäällikkö Harri Luttinen.

Espoon kaupunki sai kuljetuksen suunnitteluun tukea Sisäministeriöltä. Logistiikasta vastaa Medifon Oy, joka hoitaa avustusrahteja Ukrainaan.

Monitahoista yhteistyötä

Viime vuonna Espoon kaupunki lahjoitti Kryvyi Rihn kaupunkiin 50 000 euroa ukrainalaisten koululaisten etäopiskelumahdollisuuksien parantamiseen.

Lisäksi Espoon peruskouluissa ja lukioissa on järjestetty lasten ja nuorten voimin useita omia keräyksiä ukrainalaisten tukemiseksi.

Keväällä Espoon lukioissa käynnistettiin yhteistyö Kryvyin Rihn lyseoiden kanssa. Jokaiselle espoolaiselle lukiolle on valittu kumppanuuskoulu Kryvyi Rihn kaupungista. Tavoitteena on suunnitella monenlaisia yhteistunteja ja tervehdyksiä. Lyseot tarjoavat Ukrainassa sekä perus- että lukiotasoista opetusta kattaen luokat 1–11.

”Kryvyi Rihn kaupungista on viestitty, että sekä ammattilaiset että nuoret haluavat kehittää tätä yhteistyötä. Nuorten keskinäinen kanssakäyminen antaakin uusia näkymiä puolin ja toisin. Toivottavasti nuoret pääsevät tulevaisuudessa myös tapaamaan toisiaan”, toteaa toisen koulutusasteen johtaja Tapio Erma

Leppävaaran lukio toimi pilottina lukioyhteistyön käynnistämisessä.

”Opiskelijat ovat esitelleet oppilaitoksiaan toisilleen, ja aikaa on annettu myös opiskelijoiden vapaalle keskustelulle sekä kysymyksille. Yhteistyötä on suunniteltu jo pitkäksi ajaksi eteenpäin. Myöhemmin on tarkoitus toteuttaa muun muassa job shadowing -toiminta sekä opiskelijavierailut.” Leppävaaran lukion rehtori Ismo-Olav Kjäldman kertoo.

Yhteistyö on laajentunut myös ammattikoulujen, korkeakoulujen ja yliopistojen suuntaan. Aalto yliopisto, Metropolia ja Omnia ovat olleet mukana edistämässä kasvatus- ja koulutusyhteistyön syventämistä. Yhteisiksi kiinnostuksen kohteiksi on tunnistettu digitalisaatiokehitys, liikkuvuus ja pedagoginen kehittäminen.

Lue lisää uutisesta: Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä allekirjoitti 9.5.2023 kumppanuussopimuksen Kryvyi Rihn kaupungin kanssa etäallekirjoitustilaisuudessa. Yhteistyö on Espoon kaupungin solidaarisuuden osoitus Ukrainalle ja Kryvyi Rihn asukkaille.

  • Kasvatus ja opetus
  • Lukiokoulutus
  • Perusopetus