Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston kokouksesta 2.3.2023

3.3.2023 7.23

Nuorisoasiainjaoston kokouksessa esiteltiin alueellisten nuorisopalveluiden tilinpäätös vuoden 2022 toiminnasta. Lisäksi kokouksessa kuultiin muun muassa vuoden 2022 tilastoja nuorisopalveluiden toiminnan toteutumisesta ja Espoon etsivän nuorisotyön toiminnasta.

Kuva: Elena Savina

Alueellisten nuorisopalveluiden toimintakausi 2022

Nuori Espoo toiminnan pohjana on Nuori Espoo-tarina, jonka keskeiset teemat ovat nuorten osallisuus, kiva tekeminen yhdessä kavereiden kanssa, aikuisten aikaa arjessa, sekä tukea nuorille pulmatilanteissa. Alueellisten nuorisopalveluiden tehtävä on järjestää nuorten vapaa-ajalle sijoittuvaa toimintaa. Nuorille suunnattu toiminta ei sijoitu pelkästään nuorisotiloille, vaan nuoria kohdataan heidän arkiympäristössään, sisältäen digitaaliset ympäristöt.

Alueellisissa nuorisopalveluissa järjestettiin vuonna 2022 toimintaa 64 nuorisonohjaajavakanssin voimin 18 nuorisotilalla sekä liikkuvassa nuorisotyössä ja verkkonuorisotila Discordissa. Lisäksi kesätoimintaan palkattiin 25 kesätyön apuohjaajaa.

Alueellisissa nuorisopalveluissa nuorten kohtaamiskertoja nuorisotiloilla oli 113 703 vuonna 2022. Tästä luvusta liikkuva nuorisotyö kohtasi yhteensä 8590 ja verkkonuorisotila Discord yhteensä 2002 nuorta. Vuoden 2022 kesätoiminnoissa oli ennätysmäärä, 830 leiri- ja kurssipaikkaa lapsille ja nuorille.

Espoo 50 -juhlavuonna nuorisopalvelut järjesti 5 alueellista tapahtumaa, jotka tavoittivat yhteensä yli 4000 kävijää. Perkkaalle avattiin syyskuussa uusi nuorisotila ja Gräsan taitojen talon ilmastointiremontti valmistui syksyllä. Sähköinen Nuori Espoo jäsenkortti otettiin käyttöön syksyllä ja vuoden loppuun mennessä sen oli ottanut käyttöön noin 800 nuorta.

”Teemme vuosittain nuorisotilakyselyn 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille nuorille. Lokakuussa 2022 toteutetun kyselyn tulosten perusteella olemme vuoden takaiseen verrattuna kehittyneet hyvin nuorten vaikuttamisen ja osallisuuden sekä vastuun ottamisen tuloksessa sekä nuorten oppimisessa. Nuoret pääsevätkin vaikuttamaan ja kehittämään toimintaamme monella tavalla, nuorisotilakyselystä nousseiden kehittämiskohteiden lisäksi esimerkiksi ManiMiitti-toiminnan kautta”, kertoo nuorisopalvelupäällikkö Merja Nordling.

Nuorisopalveluiden osallistuvan budjetoinnin prosessi ManiMiitti tarjoaa Espoon yläkouluikäisille nuorille väylän vaikuttaa omaan asuinalueeseensa ja vapaa-ajan viettoon liittyviin asioihin. Kaikkiaan 3221 Espoon yläkoulujen oppilasta vastasi lokakuun 2022 aikana sähköiseen ManiMiitti-starttikyselyyn. Vastauksista nousseita teemoja olivat mm. digi- ja muut pelit, erilaiset tapahtumat, ruoka sekä uudet hankinnat nuorisotiloille. Näistä teemoista nuoret suunnittelivat toteuttamiskelpoisia ideoita marras-joulukuussa nuorisotiloilla järjestetyissä ManiMiitti-työpajoissa tilojen nuorisonohjaajien kanssa. Työpajoista ideat etenevät vuoden 2023 aikana äänestyksiin, joiden tuloksia työstetään neuvottelukunnissa keväällä.

Nuorisopalveluiden toiminnan toteutumisen lukuja vuodelta 2022

Nuorisopalveluissa toiminnan toteutumista seurataan kuukausitasolla palvelutuotelukujen kautta alueellisen nuorisotyön ja Ohjaamotalon osalta. Palvelutuotteiden suorite on nuorten kohtaamiskerrat.

Vuonna 2022 alueellisessa nuorisotyössä nuorten kohtaamiskertoja oli yhteensä 125 695, mikä ylitti vuoden 2021 määrän 48,8 %. Luku sisältää alueellisten nuorisopalveluiden nuorisotilojen kohtaamiskertojen lisäksi muun muassa kesätoiminnan ja kulttuurisen nuorisotyön nuorten kohtaamiskerrat. Vilkkaimmat toimintakuukaudet olivat maaliskuu ja lokakuu.

Ohjaamotalon nuorten kohtaamiskertojen määrä oli vuonna 2022 yhteensä 26 553. Vuoden takaiseen verrattuna vähenemää on 17,8 %. Vähenemä johtuu merkittävästi Omnian työpajojen kohtaamiskertojen vähenemisestä. Työkokeilupaikkoihin ei ole ohjautunut nuoria niin, että paikat olisivat olleet täynnä. Ohjaamotalon toiminnoista starttipisteen toiminnassa kohtaamiskertoja oli 60 % enemmän vuoden takaiseen nähden. Nuorisotyö raiteilla-tiimin kohtaamiskerrat ovat säilyneet ennallaan.

Espoon etsivän nuorisotyön toiminta vuonna 2022

Espoon kaupungin etsivää nuorisotyötä on kehitetty siten, että nuorten tavoittaminen ja auttaminen heidän tarvitsemiensa palveluiden piiriin olisi mahdollisimman kattavaa.

Nuorten määrä etsivässä nuorisotyössä on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeinen syy on se, että alle 18-vuotiaat nuoret ovat siirtyneet oppivelvollisuuden piiriin ja oppilaitokset eivät enää ilmoita opintonsa keskeyttäneitä alle 18-vuotiaita nuoria etsivään nuorisotyöhön. Samoin niin sanotut kesäohjaukset, joita on tehty niiden nuoren kanssa, jotka eivät ole sijoittuneet yhteishaussa toiselle asteelle, ovat poistuneet etsivän nuorisotyön tehtävistä.

Ohjaamotalon etsivän nuorisotyön tiimissä on 1.5.2022 lähtien toiminut ruotsinkielinen etsivä nuorisotyöntekijä. Työ on pääasiassa jalkautuvaa etsivää nuorisotyötä, mutta tarvittaessa myös yksilöohjausta. Palvelun toteuttaa ruotsinkielisten sivistyspalvelujen tulosyksikkö.

Etsivä nuorisotyö on ollut mukana kohtaamassa Ukrainasta tulleita nuoria Espoossa. Toiminta käynnistettiin vuonna 2022. Toiminta alkoi pienimuotoisesti leffailloilla, mutta tavoitti nuoria nopeasti ja on selvästi lisännyt ukrainalaisten nuorten suorien yhteydenottojen määrää etsivään nuorisotyöhön. Toimintaa on toteutettu yhdessä eri toimijoiden kanssa.  

  • Nuorisopalvelut