Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 8.3.2023

8.3.2023 18.01Päivitetty: 8.3.2023 19.38
Lapset leikkivät värikkäillä nauhoilla musiikkihetkessä.
Kuva: Taru Turpeinen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti hyväksyä Laurinlahden koulu ja uusi päiväkoti -hankkeen tarveselvityksen. Lautakunta hyväksyi myös yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan päivityksen. Lisäksi lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että palvelusetelin enimmäisarvoa ja alle 3-vuotiaiden palvelusetelin ikäkerrointa korotetaan.

Laurinlahden koulu ja uusi päiväkoti -hankkeen tarveselvitys

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi Laurinlahden koulu ja uusi päiväkoti -hankkeen tarveselvityksen ja pyytää Tilapalvelut-liikelaitosta selvittämään hankkeen aikataulun, toteuttamismuodon ja kustannusarvion sekä laatimaan tontinkäyttöselvityksen. Sekä varhaiskasvatuksessa olevien että perusopetusikäisten lasten määrän ennustetaan kasvavan Espoonlahden alueella lähivuosina.

Laurinlahden koulun ja nykyisin tyhjillään olevan Merisaappaan koulun tontteja esitetään yhdistettäväksi. Paikalle (korttelit 34125 ja 34126, os. Merisaapas 2-6) on tarkoitus rakentaa kolmesarjainen alakoulu ja kuusi perusopetuksen pienryhmää sekä kymmenenryhmäinen päiväkoti. Laurinlahden koulussa on tällä hetkellä 280 oppilasta. Uuden koulun oppilaskapasiteetti nousee 510:een.

Espoonlahden alueelta puuttuvat nykyisin vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetuksen tilat. Uuteen kouluun toteutetaan kolme erityisopetuksen ryhmätilaa vaikeasti kehitysvammaisten opetusta varten. 

Hanke korvaa myös Kipparin päiväkodin peruskorjauksen. Tarkoituksena on, että Kipparin päiväkoti voisi toimia nykyisissä tiloissaan hankkeen valmistumiseen saakka, jolloin väistöä ei tarvittaisi. Uusissa tiloissa olisi yhteensä 210 rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa, joten paikkamäärä nousisi noin 105 uudella paikalla.

Espoonlahdessa sijaitsee myös nykyisin Laurinlahden päiväkoti, joka ei kuitenkaan liity tähän hankkeeseen.

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti jättää pöydälle Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston tarveselvityksen.

Palvelusetelisääntökirjan päivitys ja palvelusetelin enimmäisarvon tarkistus

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleisen osan päivitykset 1.8.2023 alkaen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että palvelusetelin arvoa korotetaan 1.8.2023 alkaen 4 prosentilla. Palvelusetelin enimmäisarvo olisi korotuksen jälkeen 927 euroa/kk, korotus on 36 e/kk. Arvoa esitetään korotettavan talousarvioon sisältynyttä varausta enemmän, sillä yleinen kustannustaso on noussut merkittävästi ja alun perin suunnitellun 2 prosentin korotuksen arvioidaan olevan riittämätön.

Lisäksi lautakunta esittää, että alle kolmevuotiaiden lasten palvelusetelin ikäkerrointa korotetaan 1,55:stä 1,6:een. Uudella kertoimella alle kolmevuotiaan lapsen palvelusetelin arvo nousee 1381 eurosta 1483 euroon, korotus on 102 euroa/kk. Lapsen varhaiskasvatusaikaan ja tukeen liittyviin kertoimiin ei esitetä muutoksia. Niiden euromäärät kuitenkin nousevat, sillä niiden laskennassa pohjana käytetään palvelusetelin enimmäisarvoa. Myöskään hintakattoon ei esitetä muutoksia.

Päätöksiä Kilonpuiston koulun, Pohjois-Tapiolan koulun ja Espoo International Schoolin kielten opetuksesta

Lautakunta päätti, että Kilonpuiston kouluun perustetaan 1. luokan kaksikielisen opetuksen ryhmä lukuvuodelle 2023-2024. Lautakunta päätti myös muuttaa suomenkielisen perusopetuksen Pohjois-Tapiolan koulun kieliohjelmaa siten, että 1-6 luokille A2-kieleksi lisätään saksa. Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti lisäksi, että Espoo International Schoolin Kivimiehen toimipisteeseen perustetaan 1. luokan englanninkielinen ryhmä lukuvuodelle 2023-2024.

Lautakunta teki tarkennuksia lukuvuonna 2023-2024 esiopetusta järjestäviin yksiköihin. Esittelijä veti pois esityksensä koskien Rastaalan ja Kilonpuiston koulujen esiopetusta. Lautakunta kokoontuu käsittelemään asiaa tältä osin viikon kuluttua ylimääräisessä kokouksessa.

  • Kasvatus ja opetus
  • Varhaiskasvatus
  • Esiopetus
  • Perusopetus
  • Lukiokoulutus
  • Nuorisopalvelut