Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 15.3.2023

15.3.2023 17.28Päivitetty: 16.3.2023 12.50
Lapsi värittää.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan ylimääräisessä kokouksessa 15.3.2023 päätettiin, että Kilonpuiston, Kirstin ja Kirkkojärven koulujen esiopetus siirtyy varhaiskasvatuksen järjestämisvastuulle 1.8.2023 alkaen.

Kaupunginhallituksen syksyllä 2009 tekemän päätöksen mukaan suomenkieliseen perusopetukseen ei palkata enää uusia vakinaisia esiopetuksen opettajia. Vakinaisten esiopettajien irtisanoutuessa, esiopetusyksiköitä siirretään perusopetuksen järjestämisvastuulta varhaiskasvatuksen järjestämisvastuulle.

Lautakunta päätti, että 1.8.2023 varhaiskasvatuksen järjestämisvastuulle siirtyvät Kilonpuiston, Kirkkojärven ja Kirstin koulujen esiopetusyksiköt. Esiopettajiin kohdistuvat sijoituskoulumuutokset pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä.

  • Perusopetus
  • Varhaiskasvatus
  • Nuorisopalvelut
  • Kasvatus ja opetus
  • Lukiokoulutus