Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien parantaminen, uusi puisto ja toive uusille liiketiloille olivat Riihitontunkulman kaavan keskeisinä keskustelun aiheina

13.3.2023 12.04Päivitetty: 17.3.2023 10.10
Kuvassa kaavan päävalmistelija Hanna Kiema.
Kuvassa kaavan päävalmistelija Hanna Kiema.Kuva: Sampo Sikiö

Riihitontunkulman kaavamuutoksen valmisteluaineistoja esiteltiin asukkaille Niittykummun koululla 2.3.2023. Osallistujat keskustelivat kaavasta suunnittelijoiden kanssa karttojen ympärillä. Paikalle saapui hieman alle 20 henkilöä. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa pääasiassa autokaupoista koostuva alue asuinkortteliksi. Samalla kulkuyhteyksiä metroaseman ja Vuoritontun alueen välillä parannetaan. Suunnittelualueen luoteiskulmaan suunnitellaan puisto. Kaupunginhallitus palautti kaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun lokakuussa 2022.

Mitkä asiat Riihitontunkulman kaavamuutoksessa kiinnostivat eniten asukkaita?

Yksi keskeisimmistä keskustelunaiheista oli yhteystarve Riihitontuntieltä Merituulentielle. Asukkaat ja Niittykummun koulun oppilaat kulkevat paljon oikoreittiä korttelin läpi, joten turvallinen ja laadukas jalankulun ja pyöräilyn yhteys metroaseman suuntaan on tärkeä.

Asukkaat olivat myös kiinnostuneita puiston sijoittumisesta kaava-alueelle. Osallistujat kokivat, että Niittykummussa on aivan liian vähän puistoalueita, joten puisto on erittäin tervetullut lisä. Puistosta kaivattiin kuitenkin suurempaa kuin mitä alustavissa suunnitelmissa oli esitetty.

Millainen tunnelma tilaisuudessa oli?

Tunnelma tilaisuudessa oli hyvä. Keskustelut koskivat niin Riihitontunkulman kaava-aluetta kuin koko Niittykummun alueen kehitystä. Paikalla oli paljon uusia niittykumpulaisia, mutta myös vuosikymmeniä alueella asuneita.

Tuliko asukkailta jotain muita terveisiä kaupungille?

Osallistujat kaipasivat lisää liiketiloja alueelle. Korona-aikana liiketilat ovat vähentyneet kauppakeskus Niityssä. Asukkaat toivoivat myös lisää kaupunkielämää keskuksen alueelle.

Mitä Riihitontunkulman kaavamuutoksesta olisi tärkeä ymmärtää?

Riihitontunkulma on viimeinen pala uudistetun Niittykummun ydintä. Kaavamuutoksen myötä Niittykummun kaupunkimainen ilme kirkastuu.

Jalankulkuyhteydet ja virkistysmahdollisuudet paranevat sekä alueelle saadaan lisää kivijalkaliiketilaa. Niittykummussa asuu paljon lapsiperheitä, joten uuden leikkipaikan sijoittaminen uuteen puistoon on tarpeellista.

Kuinka kaava-alue liittyy Suur-Tapiolan/Niittykummun yleisempään kehitykseen?

Kaava oli alun perin osa isompaa koko Niittykummun keskusta koskevaa kaavaa, jota vuosien saatossa pilkottiin pienempiin osiin. Viimeisin pilkkominen tapahtui vuonna 2016 Riihitontun kaavaehdotuksen käsittelyn yhteydessä, jonka jälkeen alueen kaavoitus on ollut useamman vuoden tauolla. Riihitontunkulman kaava-alue on viimeinen kehittämättä jäänyt alue Niittykummun keskuksessa. Kaupunginhallitus palautti kaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun lokakuussa 2022, jolloin myös linjattiin puiston sijoittumisesta kaava-alueelle. Alue sijoittuu aivan metrokeskuksen ydinalueeseen ja sen rakentamisen tavoitteena on eheyttää ja selkeyttää Merituulentien varren kaupunkirakennetta kivijalkaliiketiloineen ja viihtyisine jalankulkuympäristöineen.

Kaava kommentoitavissa 21.3. asti

Riihitontun kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto on parhaillaan nähtävillä. Niistä voi jättää kirjallisen mielipiteen 21.3.2023 klo 15:45 mennessä. Aineistot ja ohje mielipiteen jättämisestä löytyvät kaavan verkkosivuilta.

Mielipiteiden pohjalta valmistelijat työstävät kaavaehdotuksen, joka tulee myöhemmässä vaiheessa asukkaiden nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan kaavan verkkosivulla ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa

Uusi helppo tapa seurata kaavoituksen ajankohtaisia asioita on omaan sähköpostiin tilattava Vaikuta nyt -uutiskirje.

  • Kaupunkikehitys
  • Kaavoitus
Tapiola