Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Uusia asuintaloja Niittykumpuun, Olariin ja Espoonlahteen

6.3.2023 9.34

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myydä, vuokrata ja varata tontteja asuinrakentamiselle Espoonlahdesta, Niittykummusta ja Olarista. Lisäksi jaosto päätti varata Olarista tontin valtion tukeman asumisoikeushankkeen suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti vuokrata Espoon Asunnot Oy:lle Niittykummusta tontin valtion tukemaa 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-asuntotuotantoa varten. Vuokra-aika on 60 vuotta ja vuokra 134 240 euroa vuodessa

Jaosto päätti myydä tarjouskilpailussa korkeimman tarjouksen tehneelle Hartela Etelä-Suomi Oy:lle kaksi tonttia asemakaavan mukaiseen rakentamiseen. Tonttien yhteiskauppahinta on 11 000 313 euroa. Lisäksi jaosto päätti vuokrata Hartela Etelä-Suomi Oy:lle tontin pysäköintilaitoksen rakentamista varten. Vuokra-aika on niin ikään 60 vuotta ja vuokra 10 046 euroa vuodessa 

Jaosto päätti varata Espoonlahdesta alueet Espoon Asunnot Oy:lle ja Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle asuntorakentamista varten. Varaus on voimassa 31.3.2024 saakka. 

Lisäksi jaosto päätti varata Yrjö ja Hanna Aso-Kodit Oy:lle Olarista tontin valtion tukeman asumisoikeushankkeen suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten. Varaus on voimassa 31.3.2024 saakka.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

  • Kaupunginhallitus