Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Leppävaaran kampuksen kehittämisen periaatteet

27.3.2023 7.17

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti Leppävaaran kampuksen kehittämisen periaatteista.

Taustaselvityksessä on keskitytty Leppävaaran oppilaitosten sekä läheisen urheilukeskuksen synergiaetujen tunnistamiseen. Selvityksen perusteella heräsi ajatus siitä, voitaisiinko Leppävaaran "sydänkoulu" sijoittaa nykyisen Laurea-ammattikorkeakoulun, entisen työväenopiston sekä Kelloseppäkoulun (ent. pääkirjasto) muodostamaan kiinteistökokonaisuuteen. Nykyisten tilojen käyttöaste on enintään välttävä, joten uuden erillisen kampuksen perustamista ei nähty välttämättömänä. Vanhan kampuksen uudistaminen antaisi myös uuden elämän arkkitehtonisesti merkittävälle oppilaitoskokonaisuudelle, jonka ovat suunnitelleet espoolaiset arkkitehdit Timo ja Tuomo Suomalainen vuosina 1967-1972.

Leppävaaran uutta koulukampusta lähdetään kehittämään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  1. Leppävaaran lukio ja ammattikorkeakoulut yhdistetään yhdeksi vetovoimaiseksi opiskelijakampukseksi; Leppävaaran kampukseksi. Yhdistämisen ensisijaisena tavoitteena on oppilaitosyhteistyön kehittäminen ja syventäminen sekä tilojen käyttöasteen tehostaminen.
  2. Leppävaaraan kampus sijoitetaan nykyisen Laurea-ammattikorkeakoulun ja Kelloseppäkoulun yhteyteen. Esitetty kokonaisuus mahdollistaa pääkaupunkiseudullakin poikkeuksellisen suuren ja elinvoimaisen, liki 5 000 opiskelijan kampusalueen syntymisen Leppävaaraan. Kampuksen sijoittumista kyseiseen paikkaan puoltaa pohjoispuolella sijaitseva Leppävaaran urheilukeskus sekä sijainti lähellä asemaa.
  3. Liikuntatilojen osalta kampus tukeutuu Leppävaaran urheilupuistossa oleviin palveluihin sekä vuonna 2023 valmistuvaan Kameleonten-urheiluhalliin.
  4. Uuden kampuksen sijoittamiseksi Laurea-ammattikorkeakoulun yhteyteen käynnistetään asemakaavanmuutos.
  5. Uusi laajennus- ja muutostyö suunnitellaan olemassa olevia rakennuksia kunnioittaen.
  6. Puretulle Metropolian Leppävaaran toimipisteen YO-tontille 51253/1 sekä sen itäpuolella sijaitseva Y-tontille 51251/1 voidaan tehdä vaihtoehtoisia maankäyttötarkasteluita liittyen Leppävaaran keskuksen kehittämiseen.

Asuinkerrostalotontin myynti Kaitaalla

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myydä tarjouskilpailussa korkeimman tarjouksen tehneelle Master Kodit Oy:lle Kaitaalla, Hannuksenkujalla sijaitsevan asuinkerrostalotontin. Tontti sijaitsee Finnooseen rakentuvan uuden keskustan läheisyydessä, Finnoonsillan ja Suomenlahdentien risteyksen tuntumassa. Kaupunki järjesti tontin toteuttajasta avoimen tarjouskilpailun. Tarjouksia tuli yhteensä 7 kappaletta, joista Master Kodit Oy:n tekemä tarjous 3 864 600 euroa oli korkein. Myyntipäätös on ehdollinen siten, että sen edellytyksenä on, että kaupunginhallitus päättää Kiinteistö Oy Finnoonsillan Parkin 35 osakkeen myymisestä Master Kodit Oy:lle. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 27.3.2023.

Aluevarauksille jatkoa

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti jatkaa alueen varausta Niittykummusta Skanska Talonrakennus Oy:lle vanhusten palveluasumisen suunnittelua varten.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myös jatkaa alueen varausta Leppävaarasta Kiinteistö Oy Kauppakeskus Sellolle pysäköinnin sekä liike- ja palvelutilojen laajennuksen suunnittelua varten.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

  • Kaupunginhallitus