Träskändan luonnonsuojelualueen huonokuntoiset puut kaadettiin turvallisuussyistä

5.1.2023 12.57Päivitetty: 30.1.2023 7.44

Espoon kaupunki on kaatanut puita Träskändan kartanopuiston luonnonsuojelualueella. Puita on kaadettu Auroran koulun ja Lippajärven päiväkodin läheisyydessä koulujen joululoman aikana. Syynä on kuusissa havaittu kirjanpainajatuho.

Ilmakuva vuodelta 2021. Puut, joiden latvat näkyvät harmaina, ovat kuolleita. Vuoden 2022 aikana tilanne huononi entisestään.

Marraskuussa 2022 kaupungin ja ELY-keskuksen yhteisellä maastokäynnillä todettiin aivan koulun ja päiväkodin vieressä metsässä olevan noin 150 kuollutta kuusta. Katselmuksessa todettiin, että huonokuntoiset puut tulee kaataa turvallisuussyistä. Puiden kaato tehtiin koulujen joululoman aikana, jotta alueella olisi mahdollisimman vähän kulkua. Suojelualueella on polku, jota monet lapset käyttävät koulumatkallaan. Sen varrella oli runsaasti kuolleita kuusia. Lisäksi luonnonsuojelualue on asukkaiden suosima lähivirkistysalue. Suuresta käytöstä johtuen metsäalueen kenttäkerros on hyvin kulunutta. 

Hoitohakkuu valmisteltiin alueen asukkaiden ja läheisen koulun pyynnöstä. Träskändan kartanopuiston luonnonsuojelualue on myös valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö. Tällaisen kohteen suunnittelussa joudutaan huomioimaan ja yhteensovittamaan erilaisia tavoitteita ja näkökulmia. Espoon kaupungilla on pitkä kokemus taajamametsien hoidosta ja luonnon monimuotoisuuden suojelusta. Kaupunki tekee lisäksi yhteistyötä eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. 

Hakkuu toteutettiin metsätyökoneella turvallisuussyistä. Laho puu voi kaadettaessa lähteä yllättävään suuntaan tai se voi katketa tai revetä kesken kaadon. Koneella kaataminen on turvallisin vaihtoehto. 

Talvi on paras aika suorittaa hakkuut, sillä routa ja lumi suojaavat metsän pohjan kasvillisuutta työkoneiden painolta eikä puissa ole linnuilla tai muilla eläimillä pesinnät käynnissä 

Töiden edetessä tuho osoittautui arvioitua laajemmaksi. Kaadettujen puiden lukumäärä on noin 200. 

Hoitohakkuulla ei ole tuhottu suojeltavia arvoja

Espoon kaupunki ja ELY-keskus pitivät uuden maastokatselmuksen alueella 5.1.2023. Tehdyt hakkuutyöt todettiin suojelumääräysten, hoito- ja käyttösuunnitelman sekä ennakkokatselmuksessa sovitun mukaisiksi. Samalla sovittiin töiden jatkamisesta suunnitelman mukaan, eli muun muassa puunrunkojen sijoittelusta maastoon. 

Kaadetut rungot pyritään jättämään suojelualueelle, mutta osa puista kuljetetaan pois, sillä näin iso määrä kuolleita puita pienellä alueella olisi turvallisuusriski alueen käyttäjille. Se myös hidastaisi metsän luontaista uudistumista. Osa maastoon jäävistä puista on jouduttu kokoamaan väliaikaisesti pinoon, koska hakkuutyötä ei voi muuten suorittaa. Pääosa puista asetellaan takaisin maastoon kulkua ohjaamaan ja monimuotoisuutta tuottamaan. 

Hoitohakkuulla ei ole tuhottu suojeltavia arvoja – metsän monimuotoisuutta. Hakkuu kylläkin nopeuttaa metsän uudistumista, mikä olisi tapahtunut ilman ihmisen toimenpiteitäkin, mutta huomattavasti hitaammin. Alueelle jää erittäin paljon maapuita ja tekopökkelöitä tuottamaan lahopuuta ja turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Olennaista on ohjata virkistyskäyttö olemassa oleville poluille, jolloin kenttäkerros pääsee uusiutumaan ja taimettumaan.  

Yhteyshenkilö:

Anne Mannermaa, viheraluepäällikkö, anne.m.mannermaa@espoo.fi 

  • Luonto
Leppävaara