Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 16.1.2023

16.1.2023 9.16

Nöykkiöstä vuokrattiin pientalotontti tarjouskilpailun voittaneelle 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti vuokrata pientalotontin Nöykkiöstä Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:lle 40 vuodeksi 39 776 euron vuosivuokralla ja hyväksyi luonnoksen maanvuokrasopimuksesta. Tontilla sijaitsevasta rakennuksesta on tehty erillinen myyntipäätös, joka on ehdollinen tälle vuokrauspäätökselle. 

Rakennusta myytiin avoimella tarjouskilpailulla. Tarjoajalta edellytettiin kuitenkin aiempaa kokemusta vastaavanlaisten hankkeiden toteuttamisesta. Tontilla oleva rakennus on valmistunut 1966 ja sen kerrosala on 825 k-m². Rakennuksessa on kolme kaksiota ja kuusi kolmiota. Rakennus vaatii peruskorjauksen. Huoneistot ovat tyhjillään.  

Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti tarjoajalla oli velvollisuus tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Määräaikaan mennessä saapui 7 tarjousta, joista ehdot täyttänyt korkein tarjous rakennuksesta oli Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n tarjous 134 000 euroa. 

Espoon keskuksesta varattiin alueet purkavaa uudisrakentamista varten 

Jaosto päätti varata Espoon Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle alueet Espoon keskuksen Kotikyläntien varrelta asuntorakentamisen purkavaa uudisrakentamista varten. Tavoitteena on saada alueelle kaavamuutoksen kautta asuntorakentamisen lisärakennusoikeutta (purkavaa uudisrakentamista), monipuolistaa alueen asuntotarjontaa sekä järjestää alueen pysäköinti uudelleen.  

Espoon Asuntojen omistuksessa olevien kortteleiden toteutunut asumisen kerrosala on tällä hetkellä noin 12 000 k-m², yhteensä 170 asuntoa. Espoon Asuntojen tarkoituksena on purkaa vuonna 1980 valmistuneet kerrostalot ja rakentaa niiden tilalle uusia valtion tukemia vuokra-asuntoja. 

Jaoston päätöksen mukaan asumisen kerrosalasta saa olla enintään 60 % valtion tukemaa asuntotuotantoa ja enintään 20 % vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa. Vähintään 20 % asumiseen osoitettavasta kerrosalasta tulee olla yksittäisille kuluttajille myytäviä omistusasuntoja.   

Finnoossa sijaitsevan alueen toimitilahankkeen suunnitteluvarausta jatkettiin 

Jaosto päätti jatkaa Finnoonmäen aluetta koskevan Realpron Oy:n toimitilahankkeen suunnitteluvarausta 30.9.2023 saakka entisin ehdoin. Lisäksi jaosto totesi, että suunnitteluvarausaluetta tulee kehittää korkeatasoisena toimistotilarakentamisena kaavalliset reunaehdot huomioiden. 

Muut asiat  

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.  

Jaosto kuuli selostuksen aiheesta Finnoonmäen suunnitteluvarauksen jatko 

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki) 

  • Kaupunginhallitus