Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopalkinto TASSU koulu- ja opiskeluterveydehuollon yhdenvertaisuutta edistävälle työlle

9.12.2022 6.54Päivitetty: 3.2.2023 6.21
Piirroskuvassa ihmisiä puutarhatöissä.

Espoon kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta palkitsee yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopalkinto TASSUlla terveydenhoitajan vastaanotolla käytävän keskustelun yhdenvertaisuudesta opiskelijoiden kanssa. Keskustelussa terveydenhoitaja ottaa puheeksi syrjinnän ja kiusaamisen. Hän myös varmistaa, että kiusattu on ohjattu tai ohjataan avun piiriin. Opiskeluterveydenhoitaja Anne Lehtovirta palkitaan vuonna 2022 TASSU-palkinnolla.

"Syrjintä ja rasistinen käyttäytyminen on julmaa ja jättää pitkäkestoiset jäljet. Syrjintä liittyy myös terveyteen ja sillä on merkittävä rooli hyvinvointiin. Ammattilaisen ja opiskelijan arvostava, luottamuksellinen kohtaaminen ja keskusteleminen on mahdollisuus vaikean asia käsittelemiseen. Oppilas saa parhaimmillaan välitöntä tukea ja tietoa asian edelleen käsittelemiseen. Tietoisuuden ja ajattelun herättäminen lisäävät terveydenhoitajan työn vaikuttavuutta ja tuovat lisäarvoa oppilaille", todetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan perusteluissa.

Espoon koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on yhdenvertaisuutta edistävä työote, jossa syrjimättömyys ja arvostava kohtaaminen ovat tärkeitä arvoja. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat voivat vaikuttaa omalta osaltaan niihin ilmiöihin, joita on mahdollisesti oppilaitoksissa tai yksittäisen opiskelijan kohdalla. Asia nostetaan keskusteluun terveystarkastuksen tai muiden vastaanottojen yhteydessä. Oleellista on tarjota opiskelijalle mahdollisuus kertoa kokemuksistaan luottamuksellisessa ilmapiirissä sekä saada asiaan tukea ja apua.

Vuoden 2022 TASSU-kilpailussa haettiin tekoja, joilla puututaan rasistiseen toimintaan ja ennaltaehkäistään rasismia. Kilpailussa oli kaksi sarjaa. Kaupungin työyhteisöjen lisäksi espoolaiset palvelujen käyttäjät saattoivat ehdottaa palkittavaksi Espoon kaupungin ostopalvelujen tai muiden espoolaisten kolmannen sektorin toimijoiden, esimerkiksi järjestöjen, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lisääviä tekoja. Hakemukset sai jättää suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Ulkopuolisia hakemuksia ei tullut tänä vuonna.

Palkinnon saaja julkaistaan ihmisoikeuksien päivänä vuosittain.

Espoo kaikille

  • Espoo kaikille
  • Töissä Espoolla