Kaupunginhallitus: Karakallion keskustan asemakaava etenee valtuuston käsittelyyn

19.12.2022 16.42

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Karakallion keskusta - Karabacka centrum, asemakaavan muutoksen.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi Karakallion Ostoskeskus Oy:n ja Espoon kaupungin välisen maankäyttösopimuksen ja alueiden luovutusta koskevan esisopimuksen.

Kaavamuutosalue sijaitsee keskeisellä paikalla Karakallion kaupunginosassa, Karakalliontien varressa. Kaavamuutosalue käsittää Karakallion ostoskeskuksen, siihen liittyviä pysäköintialueita ja osan Karakallion torin alueesta. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan nykyisen ostoskeskuksen ja siihen liittyvien pysäköintialueiden korvaaminen rakennuskokonaisuudella, johon sisältyy uuden asuinrakentamisen ja pysäköintilaitoksen lisäksi kaupunginosan tarpeita palvelevia liiketiloja. Alueen kehittäminen eheyttää kaupunginosan keskuksen ilmettä ja mahdollistaa asumisen esteettömässä ympäristössä lähellä palveluita.

Eduskuntavaalien 2023 äänestyspaikat

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2023 eduskuntavaalien  vaalipäivän äänestyspaikat sekä yleiset ennakkoäänestyspaikat Espoossa. Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023.

Omistajapolitiikka ja konserniohje valtuuston käsittelyyn

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Espoon kaupungin omistajapolitiikan ja  Espoon kaupungin konserniohjeen.

Espoon omistajapolitiikan lähtökohtana on Espoo-tarina. Omistajapolitiikka sisältää omistamiselle ja konsernin johtamiselle yhtenäiset periaatteet ja toimintalinjaukset. Konserniohje määrittelee keskeisimmät toimintatavat muun muassa konsernijohtamiseen, -valvontaan ja -ohjaukseen, konserniraportointiin, kokouksessa edustamiseen, omistajan ennakkokannan hankkimiseen, talouden ja toiminnan suunnitteluun, rahoitukseen, tiedottamiseen ja luottamushenkilöiden tiedonsaantiin sekä tukipalveluihin. Hyvä hallinto- ja johtamistapa yhtenäistää Espoon kaupungin tytäryhteisöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä.

Kivenlahden metrokeskuksen alueella pysäköintipaikkoja koskevia sopimusjärjestelyjä

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kivenlahden metrokeskuksen alueelle sijoittuvan maa-alueiden vaihdon ja siihen liittyvät pysäköintipaikkoja koskevat sopimusjärjestelyt. Metron pääteaseman yhteyteen sijoittuva Kivenlahden metrokeskus-niminen asemakaavamuutos on tullut voimaan 18.11.2020. Metrokeskuksen kaava mahdollistaa alueelle myös mittavan määrän asuntorakentamista. Kivenlahden metrokeskuksen alueen toteuttamiseksi Espoon kaupungin tulee saada hallintaansa alueet, joille kaavan mukaiset katu- ja torialueet sekä tontinosat liikekeskuskorttelista ja asumisen suurkorttelista sijoittuvat. Edeltävässä asemakaavassa alueet oli osoitettu pysäköintiin ja alueelle nykyisin sijoittuvat pysäköintipaikat järjestetään toisaalle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

  • Kaupunginhallitus