Tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi Tilapalvelujen lokakuun osavuosikatsauksen

28.11.2022 9.58

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1–10/2022. Tulostavoitteen ennustetaan olevan 19,8 miljoonaa euroa ja se on toteutumassa muutetun talousarvion mukaisesti.

Tulojen ennustetaan ylittyvän 4,3 miljoonalla eurolla ja menojen ennustetaan ylittyvän 0,4 miljoonalla eurolla. Tilapalvelujen toiminta kaikilla palvelualueilla jatkuu tasaisena kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. 

Kunnossapidon vuosiohjelman toteutumiseen on vaikuttanut merkittävä resurssipula, jonka vuoksi vikakorjauksia on jouduttu priorisoimaan. Kunnossapitopalvelujen suunnitelmasta jää tekemättä noin 3,7 miljoonaa euroa. Palvelutuotannossa ylläpitokustannusten nousu on nostanut palvelusopimusten hintoja. 

Liikelaitoksen investointiohjelman toteuttaminen etenee lähes normaalisti, mutta uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä 36,9 miljoonaa euroa.  
Syynä on rakennusalan tilanne ja materiaalien hinnan nousut. Ne ovat vähentäneet yritysten tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa sekä viivästyttäneet hankkeita. 

Tänä vuonna käyttämättä jäävistä Tiistilän koulu- ja päiväkotihankkeelle kohdistetuista määrärahoista päätettiin siirtää 4,734 miljoonaa euroa seuraaville hankkeille: 

  • Kalajärven koulu- ja päiväkotihankkeelle 3,1 miljoonaa euroa 
  • Jousenkaaren koulu -hankkeelle 1,1 miljoonaa euroa 
  • Luukin leirikeskuksen peruskorjaushankkeelle 34 000 euroa 
  • Joukkoliikenteen pienkohteiden kustannuspaikalle 0,5 miljoonaa euroa 

Kolmen paloasemakiinteistön vuokraus 

Jaosto päätti vuokrata Keskuspaloaseman, Leppävaaran ja Mikkelän paloasemarakennukset Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola sijoituskiinteistöt -rahastolta tai sen tytäryhtiöiltä. Ehtona on, että kaupunginhallitus päättää myydä kyseiset paloasemakiinteistöt rakennuksineen rahaston kokonaan omistamille yhtiöille. Kiinteistöjen ja rakennusten myynti ja niiden vuokraaminen uudelta omistajalta ovat valtuuston hyväksymän Taloudellisesti kestävä Espoo (TakE) -ohjelman mukaisia toimia. Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen toiminta kiinteistöissä jatkuu entisellään. 

Selostukset ajankohtaisista asioista  

Jaosto kuuli selostuksen ajankohtaisista tila- ja sisäilma-asioista.  

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.  

  • Kaupunginhallitus