Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 23.11.2022

23.11.2022 17.22Päivitetty: 23.11.2022 19.56
Lasten värikkäitä paperista askarreltuja kämmeniä seinällä.
Kuva: Elena Savina

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kokouksessaan 23.11.2022 valmistavan opetuksen pilottiprojektin käynnistämisestä sekä Laurinlahden koulun väistötiloista ja Leppävaaran lukion lisäväistötiloista. Kokouksessa käsiteltiin myös mm. suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen talousarvion ja strategian osavuosikatsaukset sekä päätettiin lukioiden aloituspaikkojen enimmäismäärästä lukuvuodelle 2023-2024.

Espoon lukioiden aloituspaikat

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi kokouksessaan Espoon lukioiden aloituspaikkojen enimmäismäärät lukuvuodelle 2023-2024. Aloituspaikkoja on yhteensä 2118. Lautakunta muutti esitystä lukiopaikkojen määrästä siten, että Espoon yhteislyseon lukioon lisättiin 10 aloituspaikkaa. Lukuaineiden tai painotetun keskiarvon tulee jatkossakin olla vähintään 7,00.

Valmistavan opetuksen pilottiprojekti käynnistyy

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Matinkylä-Olarin oppilasalueella toteutetaan valmistavan opetuksen pilottiprojekti lukuvuonna 2023-2024.

Pilotissa kaikki Matinkylä-Olarin alueen 1.-2. vuosiluokkien valmistavan opetuksen oppilaat sijoitetaan omaan lähikouluunsa eikä erillisiin valmistavan opetuksen alueellisiin ryhmiin. Pilotin tarkoituksena on kokeilla järjestelyn toimivuutta ja tehdä sitten päätöksiä mahdollisesta mallin käytön laajentamisesta.

Monikielisten oppilaiden osuus on ollut Espoossa kasvussa ja ennusteiden mukaan määrä jatkaa kasvuaan. Kuluvana lukuvuonna monikielisten koulutulokkaiden osuus koulutulokkaista on ollut 29,6 % ja valmistavan opetuksen tarve on kasvanut niin paljon, että ryhmiä on jo suurimmassa osassa kouluja. Tällöin on mielekästä kokeilla mallia, jossa alkuopetuksen oppilaat menisivät heti lähikouluunsa, eikä vuodeksi valmistavan opetuksen ryhmään johonkin toiseen kouluun. 

Valmistavan opetuksen pilotin tavoitteena on, että oppilaalla olisi mahdollisuus opiskella ja saada tarvitsemansa tuki lähikoulussa. Kun valmistava opetus tuodaan oppilaan luo, oppilaan ei tarvitse siirtyä muualle. Samalla tuetaan hänen sopeutumistaan omaan lähikouluun ja asuinalueeseen sekä tuetaan sosiaalisten suhteiden luomista kodin lähellä asuvien kavereiden kanssa. Oppilas pääsee aloittamaan lähikoulussa heti, eikä vasta valmistavan opetuksen päätyttyä. Pilottiprojektin tavoitteena on myös lisätä koulujen osaamista valmistavan opetuksen järjestämisessä.

Valmistavan opetuksen pilotti ei ole säästötoimi, vaan keino kohdentaa valmistavan opetuksen järjestämiseen varatut määrärahat uudella tavalla. Pilottikoulut saavat opetuksen järjestämiseen jokaista oppilasta kohden opetustuntiresurssin ja avustajapalveluresurssin.

Laurinlahden koululle väistötilat Rehtorintieltä

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Laurinlahden koulun perusopetus järjestetään 1.8.2023 alkaen pääsääntöisesti osoitteessa Rehtorintie 11. Pieneltä osin voidaan hyödyntää myös Koulumäen koulun vapaita tiloja. Laurinlahden koulun tilat ovat kaupungin Tilapalveluiden ja koulun oman kokemuksen mukaan huonossa kunnossa.

Rehtorintien väistötilat sijaitsevat 1,6 kilometrin päässä Laurinlahden koulun rakennuksesta ja oppilaat kulkevat sinne itsenäisesti. Oppilaalle myönnetään julkisen liikenteen matkakortti, jos koulumatka väistötilaan on yli kolme kilometriä. Koulukuljetus voidaan järjestää, jos koulumatkaetuuden myöntämisperusteet täyttyvät.

Tilapäisjärjestelyt ovat voimassa siihen asti, kunnes Laurinlahden koulun peruskorjaus- ja laajennushanke valmistuu tai muusta opetuksen järjestämisratkaisusta päätetään.

Leppävaaran lukiolle suunnitteilla lisätilaa nykyisistä väistötiloista

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi Leppävaaran lukion lisäväistötilojen tarveselvityksen. Leppävaaran lukio toimii tällä hetkellä Karaportissa Nokia Oyj:lta vuokratuissa tiloissa yhdessä Metropolia AMK:n kanssa. Lisäväistötilaa on etsitty saman rakennuksen neljännestä kerroksesta, mutta tiloissa on tehtävä muutostöitä, jotta ne soveltuvat lukion tarpeisiin. Lautakunta päätti pyytää Tilapalvelut-liikelaitosta käynnistämään muutostöiden suunnittelun ja rakennusluvan hakemisen mahdollisimman pian, jotta tilat päästään ottamaan käyttöön elokuussa 2023.

Lukio-opiskelijoiden lukumäärä kasvaa Espoossa tulevina vuosina, joten lisätiloille on tarvetta.

  • Varhaiskasvatus
  • Kasvatus ja opetus
  • Perusopetus
  • Lukiokoulutus