Espoon vuoden 2023 talousarviosta neuvottelutulos

21.11.2022 16.12Päivitetty: 1.12.2022 14.14

Valtuuston neuvottelutoimikunta on saavuttanut neuvottelutuloksen Espoon kaupungin vuoden 2023 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Espoon toimintaa ja taloutta haastavat toimintaympäristön poikkeuksellisen suuret epävarmuudet, kuten Ukrainan sota, inflaatio ja siitä johtuvat kohonneet korot, koronapandemia ja rakennusalan tilanne.

Neuvottelutulos nostaa kaupunginjohtajan budjettiesityksen käyttötalouden nettomenoja 4,3 miljoonalla eurolla vuonna 2023.

  • Kasvun ja oppimisen toimialalle 3,5 M€ muun muassa varhaiskasvatuksen avustavan henkilöstön palkkaukseen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen restart-toimenpiteisiin sekä nuorisotyöhön.
  • Elinvoiman tulosalueelle 0,35 M€ muun muassa liikuntaseurojen vuokra-avustuksen pitämiseen 30 %:ssa, ja omatoimikirjastojen aukioloaikojen laajentamiseen.
  • Kaupunkiympäristön toimialalle lisätään omatoimisen rakentamisen tontteja vaiheittain, tavoitteena päästä yhteensä 200 tonttiin vuodessa. Tonteista saatavat tulot käytetään kunnallistekniikkaan. Lisämäärärahoja kohdennettiin muun muassa luonnonsuojelutyöhön sekä istutuksiin.

Investointiohjelmassa varattiin rahaa vuosille 2023–2025 mm. Laurinlahden päiväkodin ja koulun peruskorjaukseen 10,6 M€, Olarin alueen päiväkotiratkaisun kiirehtimiseen 11,8 M€ ja Espoonlahden urheilupuiston huoltorakennukseen 1,2 M€. Espoonlahden uimahalli poistettiin investointiohjelmasta, kunnes peruskorjauksen tai uudisrakennuksen tilanne selviää.

Neuvottelutuloksessa ovat mukana valtuustoryhmät perussuomalaisia ja kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta. Espoon valtuusto päättää talousarviosta 7.12.2022 klo 16 alkavassa kokouksessa.

Valtuustokauden aikana toteutetaan Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelma. Ohjelmalla parannetaan systemaattisesti palvelujen järjestämisen ja tuottamisen tuottavuutta, kehitetään johtamista, tehostetaan resurssien käyttöä ja priorisoidaan kaupungin kehittämistä. Ohjelma asettaa ns. viiden vuoden kehyksen toiminnan ja talouden suunnittelulle. Tavoitteena on varmistaa, että Espoon kaupungin palvelut järjestetään ja tuotetaan kokonaistaloudellisesti järkevimmällä tavalla.