Maininkipuiston kaavan asukastilaisuudessa harmittivat 12- ja 16-kerroksiset rakennukset varjostusvaikutuksineen

28.10.2022 11.12Päivitetty: 14.11.2022 11.37
Kuvassa kaavan päävalmistelija Patrik Otranen
Kuvassa Maininkipuiston kaavan päävalmistelija esittelemässä kaava-aineistoa.Kuva: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Kaupunkisuunnittelukeskus järjesti Maininkipuiston kaavamuutoksesta infotilaisuuden ja kaavakävelyn 25.10. 2022. Tilaisuudessa Maininkipuiston alueen päävalmistelija arkkitehti Patrik Otranen kertoi ehdotusvaiheen suunnitelmista ja vastasi asukkaiden kysymyksiin yhdessä suunnitteluinsinööri Kaisa Lahden ja maisema-arkkitehti Anja Karhulan kanssa. Tilaisuudessa kaupunkisuunnittelulautakunnan edustaja Antti Aarnio toi lautakunnan näkökulmaa kaavaan.

Asemakaavan muutosalueella suunnitellaan vehreää keskustamaista rakentamista. Asuinrakennusten kivijalkoihin sijoitetaan kivijalkapalveluita. Alueen läpi kulkevaa merenrannan ja Sammalvuoren välistä virkistysyhteyttä kehitetään urbaanina puistovyöhykkeenä. Kaavamuutoksen aineisto on parhaillaan nähtävillä Espoo-fi-sivustolla

Tilaisuuteen osallistui 55 Maininkipuiston kaavoituksesta kiinnostunutta ihmistä. Tässä valmistelijoiden lyhyt haastattelu tilaisuuden jälkeen.

Mitkä asiat Maininkipuiston kaavamuutoksessa kiinnostivat eniten asukkaita?

Osallistujia huoletti rakennusten korkeus ja niiden varjostus. Lisäksi alueen rakentamista asukkaat pitivät liian tiiviinä. Kävelylle osallistujat kokivat alueen lounaisosan pysäköintitalon tulevan liian lähelle viereistä asuinrakennusta ja sen pihatiloja. Myös pysäköintitalon korkeus ja julkisivu puhuttivat. Asukkaat ehdottivat korkealle rakentamiselle ja pysäköintilaitokselle eri sijaintivaihtoehtoja. Alueen pohjoisosaan osallistujien mielestä sopisi korkea rakentaminen.

Etelässä oleva puistoalue koettiin liian kapeaksi. Kehuja asukkailta sai säästyvä Maininkipuiston puustoinen osa.

Asukkaat osallistuivat aktiivisesti keskusteluun ja esittivät hyviä kysymyksiä ja kommentteja ehdotusvaiheessa olevasta kaavahankkeesta. Otamme kommentit huomioon kaavaehdotusta suunniteltaessa mahdollisuuksien mukaan.

Millainen tunnelma tilaisuudessa oli?

Tilaisuudessa oli aktiivisesti keskusteleva tunnelma. Saimme suuren määrän kysymyksiä ja kommentteja. Tilaisuudessa heräsi paljon keskustelua kaavamuutoksesta, erityisesti juuri korkeista rakennuksista. Näitä kohteita pääsimme arvioimaan kaavakävelyllä paikan päällä.

Kuinka kaava-alue liittyy Espoonlahden keskustan yleisempään kehitykseen?

Maininkipuiston asemakaava liittyy osaksi Espoonlahden aluekeskuksen maankäytön tehostamista metroaseman läheisyydessä. Espoon eteläosien yleiskaavassa (2010) koko kaavamuutosalue on merkitty kehitettäväksi keskustatoimintojen alueeksi. Vaikka kaupunki tiivistyy aikaisemmasta, niin asemakaavassa on myös huomioitu puistomaisen vehreyden säilyminen osana alueen identiteettiä.

Tutustu infotilaisuuden ja kaavakävelyn materiaaleihin ja kaavan aineistoihin

Infotilaisuuden diaesitys sekä ohjeet kaavan kommentointiin löytyvät kaavan verkkosivuilta, kohdasta ehdotusvaihe.

Maininkipuiston kaavaehdotus on nähtävillä 15.11.2022 asti. 

Kaavaehdotus viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttäväksi.

Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan kaavahankkeen verkkosivuilla ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa(ulkoinen linkki). Jos haluat sähköpostiisi tiedon, kun kaava etenee, voit tilata säännöllisesti ilmestyvän Vaikuta nyt -uutiskirjeemme

 

  • Kaavoitus
  • Kaupunkikehitys
Espoonlahti