Espoon kaupunki osallistui RESPA 22 - vakavan sähkönjakelun häiriötilanteen harjoitukseen 28.–29.9.2022

5.10.2022 5.48

Toimintatavat sähköjakelun häiriötilanteessa ovat Espoossa ja muualla pääkaupunkiseudulla nyt tuoreessa muistissa RESPA 22 -harjoituksen ansiosta.

Konsernihallinnon turvallisuus ja valmius -vastuualueen koordinoimaan harjoitukseen osallistui Espoon kaupungilta yhteensä noin 40 henkilöä eri toimialoilta.

Laajassa harjoituksessa pääkaupunkiseudun sähköyhtiöt, kunnat ja viranomaiset harjoittelivat toimintaa ja yhteistyötä laajassa sähkönjakelun häiriötilanteessa. Kuvitteellinen laaja-alainen sekä pitkäkestoinen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö lamautti pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot, mikä vaikeutti elämää pääkaupunkiseudulla. Harjoituksen 470 osallistujaa pyrkivät parhaansa mukaan ratkaisemaan tilanteen ja saamaan yhteiskunnan rattaat taas pyörimään.

Harjoituksen aikana tilannekuva- ja yhteydenpitovälineiden käyttö oli sujuvaa. Harjoittelijat osasivat seurata toistensa viestintää ja välittää tietoa omissa viestintäkanavissaan. Myös tekninen viestintävalmius kriittisen infrastruktuuritoimijoiden yhteisissä viestintä- ja tilannekuvajärjestelmissä näyttää parantuneen.

Harjoitus kehitti sekä sisäistä että ulkoista yhteistyötämme. Samalla havaittiin erilaisia kehittämiskohteita, joita tullaan nyt edistämään yhteistyössä toimialojen, konsernihallinnon ja tarvittavien sidosryhmien kanssa.

”Harjoitus konkretisoi erittäin hyvin, millaisia haastavia tilanteita joutuisimme kohtaamaan suunniteltujen tai suunnittelemattomien sähkökatkojen sattuessa sekä pitkittyneissä häiriötilanteissa.

Löysimme kehityskohteita, mutta näimme myös, mitkä asiat toimivat. Häiriötilanteen hallinnassa erityisesti viestinnän merkitys korostuu. On tärkeää, että on varauduttu viestimään myös silloin, kun normaalit välineet eivät toimi.

Kokonaisuudessaan erinomainen harjoitus. Erityiskiitokset harjoitusjoukolle, yhteistoiminta oli hyvällä tasolla!” summaa Espoon turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen.

---

RESPA 22 oli viimeinen osa eri puolilla Suomea järjestettyjen JÄÄTYVÄ-harjoitusten sarjaa. Sarja alkoi 2017 Kuopion alueella, ja harjoituksia on pidetty myös Lappeenrannassa, Turussa, Oulussa ja Seinäjoella. Harjoitukseen ja sen valmisteluihin osallistui lähes 500 henkilöä huoltovarmuuskriittisistä organisaatioista. Kaikkiaan harjoitussarjaan on osallistunut lähes 3 000 henkilöä.

RESPA 22 -harjoituksen järjesti Huoltovarmuusorganisaation Sähköpooli yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Harjoitukseen osallistuivat kutsuttuina yhteistyökumppaneina kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Helen Sähköverkko Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy, Caruna Oy, Helsingin, Espoo ja Vantaan kaupungit, alueen pelastuslaitokset, valtioneuvoston kanslia, Yle sekä alueen muita viranomaisia ja yrityksiä kuten teleyhtiöitä.