Tutkimus kutsuu espoolaiset 3-vuotiaiden lasten perheet myönteisen vanhemmuuden verkko-ohjelmaan

2.9.2022 7.00Päivitetty: 2.9.2022 13.42

Espoon lastenneuvolat osallistuvat tutkimukseen, jossa selvitetään myönteisen vanhemmuuden Ole läsnä lapsellesi -ohjelman toimivuutta. Ohjelmaa pääsevät käyttämään kaikki 3-vuotiaiden lasten huoltajat, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen.

Tutkimus toteutetaan Espoon neuvolapalveluiden ja Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen yhteistyönä. Tutkimuksen aikana vanhemmuusohjelmaa käytetään ja tutkitaan eri puolilla Suomea.

- Kehitämme ja tutkimme vanhemmuuden varhaista tukea, koska vanhemmuus vaikuttaa keskeisesti pienen lapsen kehitykseen. Myönteinen vanhemmuus vahvistaa lapsen itsetuntoa ja hyvää psyykkistä kehitystä, kertoo erikoistutkija Kaisa Mishina Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

Myönteinen vanhemmuus tarkoittaa sitä, että lapsen huoltaja kykenee ymmärtämään lapsen tarpeita, ohjaamaan lasta myönteisin, turvallisin keinoin sekä ratkaisemaan arjen pulmatilanteita rakentavasti.

Ohjelmassa on viisi vanhemmuuden teemaa, joita käsitellään muun muassa lukumateriaalin, kysymysten ja videoiden avulla.

- Ohjelma sisältää yksinkertaisia vinkkejä ja vuorovaikutuskeinoja, joita voi hyödyntää helposti arjessa 3-vuotiaan kanssa, Mishina kuvailee.

Tutkimus laajentaa Espoon Voimaperheet-yhteistyötä

Tutkimus on osa Voimaperheet-tutkimuskokonaisuutta. Siinä on aiemmin kehitetty Huomaa hyvä lapsessasi -vanhempainohjausohjelma, joka on suunnattu alle kouluikäisten lasten käyttäytymisen vaikeuksien vanhempainohjaukseen. Huomaa hyvä lapsessasi - vanhempainohjausohjelma on kuulunut neuvoloiden palveluvalikoimaan vuodesta 2017 alkaen.

Ole läsnä lapsellesi -ohjelma perustuu Huomaa hyvä lapsessasi –ohjelmaan, josta on vahva vaikuttavuusnäyttö. Se on kuitenkin kevyempi, kokonaan digitaalinen ja suunniteltu kaikkien perheiden käyttöön. Ohjelmaa voi käyttää missä tahansa tietokoneen tai älylaitteen avulla.

Perheet saavat ohjelman rekisteröitymiskoodin Espoon neuvoloiden verkkosivujen kautta. Samalla koodilla on mahdollista luoda käyttäjätunnukset yhdelle tai useammalle huoltajalle.

Uuden Ole läsnä lapsellesi -tutkimuksen lisäksi myös kohdennettu Huomaa hyvä lapsessasi –vanhempainohjaus kuuluu edelleen neuvolan palveluvalikoimaan. Sitä tarjotaan osalle vanhemmista väestöseulonnan perusteella, joka toteutetaan nelivuotisneuvolassa osana lapsen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointia. Perheelle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vanhempainohjausohjelmaan, kun he arvioivat kyselyssä lapsellaan olevan kuormittavia käyttäytymisen vaikeuksia.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsuusiän käytösongelmat voidaan tunnistaa jo ennen kouluikää, ja vanhempainohjaus on niiden vaikuttavin psykososiaalinen hoitomuoto.

Voimaperheet-tutkimukset toteutetaan osana eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva INVESTiä, jota rahoittaa Suomen Akatemia.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Kaisa Mishina
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
sähköposti: kaemka@utu.fi
puh: +358 50 3101358

Lisätietoa ja linkki rekisteröitymiseen Ole läsnä lapsellesi -ohjelmasta sivuillamme.

Ole läsnä lapsellesi –tutkimuksen verkkosivu(ulkoinen linkki) (Turun yliopisto).
Huomaa hyvä lapsessasi –tutkimuksen verkkosivu(ulkoinen linkki)  (Turun yliopisto).

  • Neuvola
  • Perheneuvola
  • Perhekeskus