Robottiavusteisen logistiikan kehittäminen

1.9.2022 7.18Päivitetty: 1.9.2022 8.01
Havainnekuva mobiilirobotista
Kuva: 4 The Drivers Oy:n havainnekuva

Innovaatiokilpailun voittajat kehittävät uusia kunnossapitokonsepteja puistoihin ja muihin ulkotiloihin. Ratkaisuissa hyödynnetään automaatiota ja robotiikkaa.

AutoMod-hankkeen (ulkoinen linkki)Konseptit ja ideat -innovaatiokilpailussa haettiin kekseliäitä konseptitason ratkaisuja, jotka edistävät kiertotaloutta robotiikalla tai muulla teknologialla. 11 ehdokkaasta kaksi valittiin kilpailun voittajiksi. Molemmat yritykset saivat 4 000 euroa ideoidensa jatkokehitykseen.

Kasvuyritys CONTAI(ulkoinen linkki) tekee konseptisuunnittelua AutoMod-hankkeessa. Työn tavoitteena on luoda modulaarinen ratkaisu kunnossapitolaitteiden siirtämiseen ja käyttöön kaupungeissa, niiden lähialueilla ja haja-asutusalueilla.

Onnistuessaan ratkaisu voi edistää yhteisten operaattori- ja kalustoresurssien käyttöä sekä manuaalisten ja autonomisten ajoneuvojen samanaikaista käyttöä. Vakioidut rajapinnat tarjoavat laajan valikoiman sovellusmahdollisuuksia.

CONTAI näkee, että tulevaisuuden huoltolaitteita voisi ohjata esimerkiksi kevyt ajoneuvo tai liikkuva robotti. Niiden lastaus, kuljetus ja purku voisi tapahtua itsenäisesti ja etäohjattuina.

Konsepti on suunniteltu kaupunki- ja luontoalueiden ylläpitämiseen, kuten kierrätysmateriaalien keräämiseen. CONTAI on paikallinen logistiikka-alan start-up, jonka ydin on monikäyttöiset, autonomisesti kuormattavat sovellukset. Suomessa kehitetty CONTAI-konsepti on voittanut lukuisia kansainvälisiä kiertotalous- ja lähilogistiikan startup-kilpailuja.

4 The Drivers Oy(ulkoinen linkki) laatii AutoMod-hankkeessa yksityiskohtaisen suunnitelman pakettiauton takaosaan kompaktiksi kokonaisuudeksi rakennettavasta mobiilirobottien kuljetus- ja jakeluyksiköstä sekä valvomosta. Yritys hyödyntää ratkaisussaan maastossa kulkevaa, ammattikäyttöön tarkoitettua robottialustaansa. Käyttötarkoitus on jätehuolto ulkoalueilla, kuten puistoissa.

Robotti pystyy jatkossa esimerkiksi poimimaan ja kuljettamaan erikseen lajiteltuja roskasäkkejä. Silloin ihmistyöntekijöiden ei tarvitsisi kiertää suuria alueita kantamusten kanssa, ja toisaalta raskaiden jätehuoltoajoneuvojen ei tarvitsisi toimia puistoissa. Se säästää energiakustannuksia, lisää työntekijöiden työmukavuutta ja parantaa puistoliikenteen turvallisuutta. Perinteisesti esimerkiksi avolava-autolla ajettaessa pysäköidyt sähköpotkulaudat ja vastaavat liikenne-esteet rajoittavat liikkumista, mutta kompakti mobiilirobotti voisi helposti kiertää esteiden ohi.

AutoMod hankkeen raati pisteytti konsepti-ideatjossa, jossa oli edustus Forum Virium Helsingiltä, Espoon kaupungilta, Metropolia Ammattikorkeakoululta, NewCo Helsingiltä, HSY:ltä ja Nokia Oyj:lta. Kaikille osallistujille laadittiin tarjousten sanallinen arviointi loppupisteineen. Forum Virium Helsinki käytti oikeuttaan jättää osa palkintosummasta jakamatta.

Forum Virium Helsinki ja AutoMod-hanke toivottaa kaikki osallistujat ja uudet robotiikasta kiinnostuneet yritykset osallistumaan myös jatkossa kehittämään ratkaisuja kiertotalouden haasteisiin. Tulemme avaamaan syksyllä 2022 toisen ja palkintosummaltaan isomman innovaatiokilpailun, joka on suunnattu erityisesti yrityksille, joilla on omia resursseja ja teknistä osaamista toteuttaa robotiikan prototyyppi AutoMod-hankkeen aikana.

  • Kestävä kehitys
  • Yrittäjyys