RESPA 22 -harjoitus testaa pääkaupunkiseudun varautumista vakaviin sähkön jakeluhäiriöihin

26.9.2022 8.10Päivitetty: 27.9.2022 6.25

Espoo osallistuu pääkaupunkiseudulla 28.-29.9. järjestettävään RESPA 22 -harjoitukseen, jossa harjoitellaan viranomaisten ja yritysten yhteistoimintaa vakavassa sähkönjakelun häiriötilanteessa. 

Yritykset, kotitaloudet ja muut yhteiskunnan toiminnot ovat riippuvaisia häiriöttömästä sähkön saatavuudesta. Häiriöitä voi kuitenkin esiintyä sääilmiöiden, kyberiskujen, huolimattomuuden, tietämättömyyden tai onnettomuuksien seurauksena. Niiden kesto, laajuus ja vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia.

RESPA 22 -harjoituksessa Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit yhdessä pääkaupunkiseudun energiayhtiöiden ja viranomaisten kanssa  harjoittelevat yhteistoimintaa laajassa ja pitkäkestoisessa kanta- ja jakeluverkkojen häiriötilanteessa. Harjoituksessa kuvitteellinen sään aiheuttama häiriö lamauttaa pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot pääkaupunkiseudulla Helen Sähköverkko Oy:n, Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n ja Caruna Oy:n jakelualueilla.

Tavoitteena on parantaa viranomaisten, kaupunkien ja yritysten toimintakykyä sähkönjakelun vaikeassa häiriötilanteessa. Lisäksi varmistetaan ja kehitetään toimintamalleja sekä teknologian ja erilaisten it-järjestelmien hyödynnettävyyttä viankorjauksen aikana. Harjoituksessa selvitetään yhteistyön ja yhteydenpitojärjestelmien toimivuutta pitkäkestoisessa sähkökatkossa viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä, energiayhtiöiden korjaustyössä ja sähköjen palautuksessa. Erityisesti huomiota kiinnitetään viestinnän toimivuuteen organisaatioiden sisällä ja ulkoisille sidosryhmille. Lisäksi testataan kaupunkien kykyä toimia poikkeuksellisissa tilanteissa.

Pitkäjänteinen varautumistyö auttaa toimimaan poikkeustilanteissa

Alkuvuonna 2022 käynnistynyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on käynnistänyt tapahtumaketjun, joka on ajamassa yhteiskuntaa vakaviin haasteisiin energian saannissa. On mahdollista, että tulevana talvena joudumme toimimaan tosielämän sähköpulatilanteessa.

− Energiatoimialalla huoltovarmuusorganisaation puitteissa tehty pitkäjänteinen harjoittelu ja varautumistyö edesauttaa koko yhteiskunnan varautumista myös sähköpulan kaltaisiin poikkeustilanteisiin, sanoo harjoituksen johtaja Arto Pahkin Fingridiltä.

− Olemme erittäin tyytyväisiä, että voimme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa harjoitella tätä tärkeää kokonaisuutta. Varautuminen on viisasta, ja harjoittelu parantaa valmiuttamme toimia yhteiskunnan erilaisissa häiriötilanteissa. Harjoittelu mahdollistaa myös suunnitelmiemme kehittämisen konkreettisella tavalla, täydentää Espoon turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen.

---

Eri puolilla Suomea järjestettyjen JÄÄTYVÄ-harjoitusten sarja käynnistyi 2017 Kuopion alueella. Pääkaupunkiseudun RESPA 22 -harjoitus on kuudes osa ja päättää tämän sähkönjakelua koskevien harjoitusten sarjan. Harjoitukseen ja sen valmisteluihin osallistuu yli 400 henkilöä huoltovarmuuskriittisistä organisaatioista. Kaikkiaan harjoitussarjaan on osallistunut lähes 3 000 henkilöä.

RESPA 22 -harjoituksen järjestää Huoltovarmuusorganisaation Sähköpooli. Harjoitukseen osallistuvat kutsuttuina yhteistyökumppaneina kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Helen Sähköverkko Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy, Caruna Oy, Helsingin, Espoo ja Vantaan kaupungit, alueen pelastuslaitokset, valtioneuvoston kanslia, Yle sekä alueen muita viranomaisia ja yrityksiä kuten teleyhtiöitä.

Huoltovarmuusorganisaation Sähköpooli johtaa voimahuollon eli sähkön tuotannon, siirron sekä jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua.