Korkeat kerrostalot ja muurimaiset julkisivut keskusteluttivat Gräsantörmän asukastilaisuudessa

19.9.2022 8.58Päivitetty: 20.9.2022 9.09
Kuva kaavan valmistelijasta
Kuvassa on kaavan päävalmistelija.Kuva: Espoon kaupunki

Gräsäntörmän kaavamuutoksesta pidettiin infotilaisuus ja kaavakävely 13.9. 2022. Tilaisuudessa Gräsantörmän alueen suunnittelijat ja maanomistajien edustajat vastasivat asukkaiden kysymyksiin ja kertoivat valmistelussa olevasta muutoksesta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen kaava-alueella. Työpaikka- ja liikerakentaminen keskitetään Kilonväylän varteen ja korttelien tehokkuutta nostetaan. Kaavamuutoksen aineisto on parhaillaan nähtävillä espoo.fi-sivustolla.(ulkoinen linkki)

Tilaisuuteen osallistui 34 Gräsantörmän kaavoituksesta kiinnostunutta ihmistä. Paikalla kysymyksiin vastaamassa oli kaavan päävalmistelija Tuuli Hietamäki sekä iso apujoukko muita asiantuntijoita ja maanomistajien edustajia. Tässä Tuulin lyhyt haastattelu tilaisuuden jälkeen.

Mitkä asiat Gräsantörmän kaavamuutoksessa kiinnostivat eniten asukkaita?

Osallistujia huoletti rakentamisen suuri määrä pientaloalueen vieressä. Asukkaat esittivät hyviä kysymyksiä ja kommentteja liittyen mm. pysäköintiin, pysäköintitaloon, lisääntyvään liikenteeseen, jalankulun ja pyöräteiden järjestelyihin, Gräsantörmän viher- ja virkistysalueisiin sekä ilmanlaatuun ja meluntorjuntaan.

Julkisivujen muurimaisuus ja katutilan laatu pohdituttivat asukkaita ja keskusteltiin erilaisista tavoista kehittää kaavamuutosta eteenpäin näiltä osin. Kaavakävelyllä osallistujat vielä erikseen korostivat pientaloalueen reunalla olevan meluaidan tärkeyttä myös kaavamuutoksen jälkeen. Otamme kommentit huomioon ehdotusvaiheen suunnittelussa.

Millainen tunnelma tilaisuudessa oli?

Tilaisuudessa oli keskusteleva tunnelma. Saimme suuren määrän kysymyksiä ja kommentteja. Tilaisuudessa heräsi paljon mielenkiintoista keskustelua kaavamuutoksesta, jota päästiin vielä syventämään kaavakävelyllä.

Mitä yllättävää nousi esille?

Huoli Gräsantullin puolen talojen aiheuttamasta äänen heijastumisesta nostettiin esille. Osallistujat halusivat kuulla, lisääntyykö pientaloalueella melu, kun se heijastuu rakennettavien korkeiden kerrostalojen seinistä.

Mitä Gräsantörmän kaavamuutoksesta olisi tärkeä ymmärtää?

Kaavamuutosalue sijaitsee kahden metroaseman välillä ja joukkoliikenteen hyvän saavutettavuuden vyöhykkeellä. Tontti on rakennettu hyvin väljästi eikä nykyiselle rakennukselle ole enää käyttöä. Kaupunkirakenteen tiivistäminen kannattaa juuri tällaisilla alueilla, missä myöskään metsää tai muuta luontoa ei jouduta raivaamaan rakentamisen tieltä. Kaavamuutos on vasta valmisteluvaiheen nähtävilläolovaiheessa ja suunnitelmia tullaan kehittämään edelleen.

Kuinka kaava-alue liittyy Olarin alueen yleisempään kehitykseen?

Olari on jo hyvin rakennettua aluetta ja uusi rakentaminen tapahtuu ensisijaisesti tiivistämällä jo olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Kuitinmäentien vartta kehitetään kaupunkimaisemmaksi ympäristöksi. Kehitystyö jatkuu myös Niittykummun puolella Kuitinmäentien vaihtuessa Merituulentieksi.

Tutustu infotilaisuuden ja kaavakävelyn materiaaleihin ja kaavan aineistoihin

Infotilaisuuden diaesitys sekä ohjeet kaavan kommentointiin löytyvät kaavan verkkosivulta, kohdasta valmisteluvaihe.(ulkoinen linkki)

Gräsantörmän kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto on nähtävillä 4.10.2022 asti. 

Saadun palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka tulee myös asukkaiden kommentoitavaksi. Vasta tämän jälkeen kaavaehdotus viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttäväksi.

Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan kaavahankkeen verkkosivuilla(ulkoinen linkki) ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa(ulkoinen linkki)(ulkoinen linkki). Jos haluat sähköpostiisi tiedon, kun kaava etenee, voit tilata säännöllisesti ilmestyvän Vaikuta nyt -uutiskirjeemme(ulkoinen linkki)

  • Kaupunkitapahtumat Espoo
  • Kaavoitus
Matinkylä