Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 24.8.2022

24.8.2022 15.15Päivitetty: 24.8.2022 16.55
Lapsi värittää aakkosia.
Kuva: Compic

Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksessa käsiteltiin lausunto, joka koski valtuustoaloitetta ukrainalaislasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Lautakunta teki myös päätöksen Otaniemen lukion Teatterin ja median linjan opiskelijavalintakriteerien muuttamisesta.

​​​​​​Tilapäistä suojelua saavien ja turvapaikkaa hakeneiden ukrainalaislasten varhaiskasvatuksen järjestäminen Espoossa

Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi lausunnon valtuustoaloitteeseen, joka käsitteli varhaiskasvatuksen järjestämistä Ukrainasta tulleille tilapäistä suojelua saaville ja turvapaikkaa hakeville lapsille. 19 valtuutetun tekemässä aloitteessa esitettiin, että Espoo järjestää Ukrainasta tulleille tilapäistä suojelua saaville sekä turvapaikkaa hakeville lapsille varhaiskasvatusta samoilla ehdoilla kuin kaikille muillekin lapsille. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut, että tilapäisen suojelun piirissä olevilla sekä turvapaikkaa hakevilla lapsilla on oikeus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, jos huoltaja esimerkiksi työskentelee, opiskelee tai varhaiskasvatuspaikan myöntämiseen on muu vastaava syy. Perusopetuslain mukaan kunnan on järjestävä esiopetusta kaikille esiopetusikäisille lapsille, joiden oleskelu kunnassa voidaan katsoa luonteeltaan asumiseksi.

Espoon varhaiskasvatukseen oli elokuun alkuun mennessä tullut yhteensä 56 ukrainalaislasten varhaiskasvatushakemusta ja yhteensä 40 lasta on sijoitettu varhaiskasvatukseen. Espoossa lapsia on sijoitettu harkinnanvaraisesti varhaiskasvatukseen ministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Perusteina on ollut esimerkiksi huoltajan työllistyminen tai opiskelupaikka sekä kehitykselliset tai lastensuojelulliset syyt. Ukrainalaisperheille on myös kerrottu mahdollisuudesta hyödyntää avoimia varhaiskasvatuspalveluja kuten kerhoja ja asukaspuistoja.

Espoon kasvun ja oppimisen toimialalla on elokuun alussa linjattu, että Ukrainasta tulleet lapset sijoitetaan jatkossa varhaiskasvatukseen hakemusten perusteella ilman tarveharkintaa. Tämä on mahdollista, jos hakijamäärä ei oleellisesti kasva. Turvapaikanhakijoiden osalta noudatetaan edelleen tarveharkintaa aikaisemman käytännön mukaisesti. Myös Helsingissä ja Vantaalla toimitaan samalla tavalla.

Mikäli hakemuksia tulee nykyistä paljon enemmän, haasteeksi voivat kuitenkin muodostua sopivien tilojen löytyminen sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan saatavuus.

Suomen hallitus on kevään 2022 kehysriihessä päättänyt, että valtio korvaa kunnille Ukrainasta paenneille järjestetyn varhaiskasvatuksen menot vuonna 2022 valtionavustuksella ja vuonna 2023 tilapäislailla.

Otaniemen lukion Teatterin ja median linjan opiskelijavalintakriteerien muuttaminen

Lautakunta käsitteli Otaniemen lukion Teatterin ja median linjan opiskelijavalintakriteerien muutoksen. Otaniemen lukion Teatterin ja median linjan hakuprosessia muutetaan seuraavassa yhteishaussa niin, että todistuksen, hakemuksen ja lausuntojen lisäksi hakijat haastatellaan henkilökohtaisesti. Lisäksi pisteytystä muutetaan siten, että opettajalausunnoista saa korkeintaan 1+1 pistettä eli yhteensä korkeintaan 2 pistettä ja kirjallisesta hakemuksesta sekä haastattelusta kustakin korkeintaan 2 pistettä. Harrastusten ja päättötodistuksen pisteytys pysyy ennallaan.

  • Kasvatus ja opetus
  • Varhaiskasvatus
  • Perusopetus
  • Lukiokoulutus