Uusi Vermon päiväkoti on valmistunut - alueelle lisää kaivattuja varhaiskasvatuspaikkoja

14.6.2022 10.13Päivitetty: 14.6.2022 12.09
Vermon päiväkoti
Vermon päiväkoti tuo lisää kaivattuja varhaiskasvatuspaikkoja Vermon ja Perkkaan alueille.Kuva: Jari Koli

Vermon uuden päiväkodin (os. Vermonkuja 4) rakennustyöt ovat valmistuneet. Työt käynnistyivät tontilla vuoden 2021 alkupuolella, ja päiväkoti on valmis vastaanottamaan uudet lapset ja henkilökunnan elokuussa 2022.

Vermon päiväkotiin on suunniteltu tilat kuudelle varhaiskasvatusryhmälle ja se tarjoaa varhaiskasvatuspaikan yli 120 Perkkaan ja Vermon alueen lapselle. Uusi päiväkoti kasvattaakin koko alueen varhaiskasvatuspaikkojen määrää. Uudisrakennuksen kokonaisala on noin 1600 bruttoneliötä.

Kosteudenhallintaa koko rakennusvaiheen ajan

Päiväkodin rakennustyömaan olosuhde- ja kosteudenhallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota koko rakennusvaiheen ajan. Työmaalla on ollut käytössä Kuivaketju 10 -toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Vermon päiväkodissa käytetään myös jatkossa uusiutuvaa energiaa katolle asennetun aurinkosähköjärjestelmän muodossa, mikä edistää osaltaan Espoon kaupungin asettamia hiilineutraaliustavoitteita.

”Vermon päiväkoti valmistuu Vermon ja Perkkaan alueen jatkuvasti laajenevaan päiväkotitarpeeseen. Hanke on edistynyt teknisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti laadukkaasti ja se toteuttaa osaltaan Espoon kaupungin kestävän kehityksen periaatteita”, Tilapalvelujen rakennuttamispäällikkö Reijo Yrjölä kertoo.

Vermon päiväkodin rakentamiskustannukset ovat noin 6 miljoonaa euroa. Rakennushankkeen KVR-urakoitsijana on toiminut Evälahti Uusimaa Oy ja kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy.

 

Leppävaara