Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 15.6.2022

Julkaistu: 15.6.2022 15.11Päivitetty: 16.6.2022 6.16
Opiskelijoita kuvattuna kaukaa.
Kuva: Taru Turpeinen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kesäkuun kokouksessaan, että Latokasken koulun nimi muuttuu 1.8.2022 Nauriskasken kouluksi. Lautakunta hyväksyi lisäksi suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman muutokset sekä muutokset esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmiin. Espoolaisille nuorisoyhdistyksille lautakunta myönsi yleisavustusta 137 700 euroa.

Huom.! Tiedotetta oikaistu 16.6. Nauriskasken koulun tulevan osoitteen osalta. Osoite on Kaskihaka 5.

Nuorisopalveluiden yleisavustukset

Kasvun ja oppimisen lautakunta myönsi yleisavustusta 137 700 € espoolaisille nuorisoyhdistyksille liitteen mukaisesti ja että avustuksia maksettaessa otetaan huomioon maksetut ennakot.

Latokasken koulun nimen muuttaminen 1.8.2022 lukien

Latokasken koulu on siirtymässä lukuvuoden 2022-2023 alusta alkaen osoitteesta Kulolaakso 1 osoitteessa Kaskihaka 5 sijaitsevaan uudisrakennukseen. Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Latokasken koulun nimi on elokuun 2022 alusta alkaen Nauriskasken koulu. (Osoite oikaistu uutiseen 16.6.2022).

Espoon suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman muuttaminen 1.8.2022 alkaen

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1. hyväksyi suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman liitteen mukaisena. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2022 alkaen kuitenkin siten, että alkaneet kielten ryhmät jatkuvat peruskoulun loppuun.

2. oikeutti suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön tekemään vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia Espoon suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelmaan.

Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta ja lausunnon antaminen

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi selostusosan mukaiset selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin toimialaa koskeviin kannanottoihin ja antoi ne lausuntonaan vuoden 2021 arviointikertomuksesta.

Lisäksi lautakunta hyväksyi muutokset esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmiin sekä käsitteli kuntalaisaloitteen erityisryhmien lisäämisestä Espoon kouluihin. Lautakunta merkitsi tiedoksi Opetushallituksen 10.5.2022 hyväksymät muutokset perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteisiin koskien oppilaan oikeusturvaa ja oppimisympäristöjen turvallisuutta.

Muuta

Lautakunta hyväksyi lisäksi muutokset esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmiin. Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutoksiin kuuluu mm. koronasta palautumissuunnitelma.

  • Perusopetus
  • Varhaiskasvatus
  • Lukiokoulutus
  • Kasvatus ja opetus