Kulttuuriaukion suunnittelussa kiinnostaa uuden rakentamisen soveltuminen nykyiseen ympäristöön

21.6.2022 9.20Päivitetty: 21.6.2022 11.33
Rakennuksia, Tapiolan Keskusallas, kaupunkivihreää ja aukioita.
Näkymä Kulttuuriaukiolle ilmasta.Kuva: Arkkitehtitoimisto HKP Oy

Kaupunkisuunnittelukeskus järjesti Kulttuuriaukion kaavakävelyn sekä info- ja keskustelutilaisuuden 14.6.2022. Tilaisuuden tarkoituksena oli kuulla asukkaiden ja muiden osallistujien näkemyksiä Kulttuuriaukiosta ja sinne kaavailuista alustavista suunnitelmista. Kävelylle osallistui noin 60 henkilöä. Osallistujat keskustelivat Kulttuuriaukion asemakaava-alueen suunnittelijoiden, kaupungin asiantuntijoiden ja kiinteistökehittäjä HGR Property Partnersin kanssa.

Mitkä asiat nousivat keskusteluissa esille?

Kulttuuriaukion kehittämistä pidettiin tärkeänä, samoin kuin U-liiketalon ja läheisen Heikintorin. Osallistujat kokivat, että alueelle pitää saada enemmän toimintaa ja vireyttä mm. ravintoloita ja viihtyisää oleskelua. Osallistujat painottivat sitä, että uusien rakennusten tulee sopia hyvin ympäristöönsä.

Pysäköintilaitoksen paikalle esitettyjä asuintaloja ja osaksi myös muita Kulttuuriaukiolle suunniteltuja rakennuksia pidettiin liian korkeina. Asukkaat korostivat, että Tapiolan arkkitehtuurissa tulee jatkossakin näkyä arkkitehti Aarne Ervin ideoimat valoisat aukiot ja maisema-arkkitehti Jussi Jänneksen suunnitelmat. Asukkaat olivat huolissaan alueen tuulisuudesta ja toivoivat jo nyt alueelle syntyneiden tuulitunneleiden estämistä.

Osallistujat toivoivat maanalaista yhteyttä Kulttuurikeskuksen ja suunnitellun teatterin välillä. Asukkaat pitivät erittäin tärkeänä, että myös pohjois-eteläsuuntainen pyöräily- ja jalankulkureitti voisi säilyä. Osallistujat painottivat, että saatto-, huolto- ja muu autoliikenne sekä jalankulku- ja pyöräilyreitit tulee suunnitella kokonaisuutena eikä pelkästään tarkastella yksittäistä tonttia. Samoin toivottiin muuhunkin suunnitteluun kokonaisvaltaisuutta läpi eri vaiheiden. Lisäksi asukkaat tähdensivät, että tulevissa suunnitelmissa kulkuväylät tulee olla esteettömiä.

Kulttuuriaukion pohjoispuolen puisto ja Kulttuuriaukion puut tulisi säilyttää. Keskusaltaan huoltorakennusta osallistujat pitivät soveltumattomana ympäristöönsä. Osallistujat esittivät myös huolensa aktiivisessa käytössä olevien padel- ja koripallokenttien tulevasta sijoittumisesta.

Asukkaat näkivät, että Tapiola kaipaa uusia asukkaita ja toivoivat Kulttuuriaukionkin uudistuksen olevan yksi parannus elävöittää Tapiolaa.

Mitä tiedetään Kulttuurikeskuksen laajennuksesta ja teatteritalon suunnitelmista?

Kaupungin tilapalveluiden edustaja kertoi, että laajennus on hankesuunnitteluvaiheessa ja päätökset hankkeen jatkosta tehdään alkusyksystä. Asukkaat tähdensivät, että siitä suunniteltaisiin mahdollisimman toimiva kokonaisuus. Esille noussut maanalainen yhteys teatterirakennukseen on kaupungin mukaan liian kallis pitkällä tähtäimellä.

Teatterirakennuksen suunnittelija on Arkkitehtuuritoimisto ALA. Arkkitehtuuri- ja rakennussuunnittelun jälkeen, työ jatkuu infrastruktuurirakentamisella arviolta vuonna 2024. Teatterirakennus olisi aikaisintaan valmis vuonna 2027.

Mitä suunnitellaan ns. Marimekko-talon ja keilahallin paikalle?

Marimekko-talo ja keilahallin talo on tarkoitus purkaa. Kiinteistökehitys HGR Property Partners valmistelee suunnitelmaa toimisto- ja liiketaloille, jotka toisivat 1000 uutta työpaikkaa vilkastamaan Kulttuuriaukiota. Uudet työntekijät käyttäisivät alueen palveluja ja se omalta osaltaan vaikuttaa alueen palvelujen parantumiseen.

Kuinka kaava-alue liittyy Tapiolan yleisempään kehitykseen?

Kulttuuriaukion alue liittyy kiinteästi osaksi Tapiolan keskustan laajempaa kehitystä. Laajassa kävelykeskustassa yhdistyvät erilaiset aukiot sekä monipuoliset kaupalliset ja julkiset palvelut. Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö säilyy ja sitä täydennetään uudella kaupunkirakenteen kerrostumalla. Tapiola on jatkossakin ainutlaatuinen ja vetovoimainen paikka niin nykyisille kuin tulevillekin asukkaille.

Tutustu Kulttuuriaukion kaavan materiaaleihin ja kaavan aineistoihin

Kulttuuriaukion kaavan materiaalit löytyvät verkkosivulta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto on nähtävillä 30.5.-28.6.2022. Työ jatkuu kaavaehdotuksen valmistelulla. Kaavaehdotus tulee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyn jälkeen asukkaiden kommentoitavaksi arviolta keväällä 2023.

Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan kaavan verkkosivuilla ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa. Jos haluat sähköpostiisi tiedon, kun kaava etenee, voit tilata säännöllisesti ilmestyvän Vaikuta nyt -uutiskirjeemme

  • Kaavoitus
Tapiola