Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston kokouksesta 12.5.2022

12.5.2022 17.05
Kuuden hengen ryhmä iloisia nuoria hyppäämässä samanaikaisesti ilmaan.
Kuva: Taru Turpeinen

Nuorisoasiainjaoston kokouksessa esiteltiin Espoon kaupungin koordinoimaa Future Mentors -ohjelmaa, joka on osa Espoon kesäkuussa järjestämää Eurocities-vuosikonferenssia. Ohjelman tavoitteena on saada nuorten ääni paremmin kuuluviin kestävän kehityksen kysymyksissä. Lisäksi kuultiin esittely Vamos Espoon monipuolisesta palvelukokonaisuudesta ja tavoitteellisesta toiminnasta.

Nuoret mentoroivat kotikaupunkiensa johtoa Future Mentors -ohjelmassa ja tuovat nuorten äänen paremmin kuuluviin kestävän kehityksen kysymyksissä

Eurocities on 200 suuren ja keskisuuren eurooppalaisen kaupungin verkosto, joka tekee yhteistyötä asukkaidensa hyvän elämänlaadun varmistamiseksi. Espoossa 8.-10.6.2022 järjestettävä Eurocities -vuosikonferenssi tuo Otaniemeen satoja eurooppalaisia kaupunkivaikuttajia sekä merkittävän määrän EU-päättäjiä ja virkamiehiä.

Espoon kaupunki koordinoi 18–25-vuotiaiden nuorten ja kaupunkien päättäjien yhteistä Future Mentors -ohjelmaa, jossa nuoret mentoroivat pienissä ryhmissä kotikaupunkiensa johtoa. Ohjelma on myös osa Euroopan nuorison teemavuotta. Future Mentors -ohjelman tavoitteena on saada nuorten ääni paremmin kuuluviin kestävän kehityksen kysymyksissä. Kukin Eurocities-verkostoon kuuluva kaupunki on nimennyt 3–4 nuorta Future Mentors -rooliin. Future Mentors -ohjelma käynnistyi 25. tammikuuta ja huipentuu kesäkuussa Espoossa järjestettävään Eurocities-vuosikokoukseen, johon ohjelmaan osallistuneilla nuorilla on mahdollisuus saapua kaupunkinsa delegaation mukana.

”Vuosi 2022 on virallinen Euroopan nuorten vuosi. Kaupunkien päätöksenteko koskettaa nuoria ja heidän tulevaisuuttaan suoraan sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Future Mentors -ohjelma nostaa nuorten toiveet ja ajatukset oman kaupunkinsa tulevaisuudesta kuuluviin uudella tavalla kaupungin johtoa mentoroiden. Ohjelmaan osallistuvilla nuorilla on erinomainen tilaisuus vaihtaa ajatuksia ja verkostoitua muiden Eurocities-verkostoon kuuluvien nuorien mentoreiden kanssa”, kertoo nuorisoasiainjaoston puheenjohtaja Oscar Smith.

Vamos Espoo tukee epävarmassa tilanteessa olevia nuoria - tavoitteena löytää nuorelle omannäköinen polku

Vamos on Diakonissalaitoksen palvelu koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville 16–29-vuotiaille nuorille sekä nuorille, joiden opinnot eivät etene tai ovat vaarassa keskeytyä. Vamos Espoo on monipuolinen 16–29-vuotiaille Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen nuorille suunnattu palvelukokonaisuus. Vamos Espoo tarjoaa intensiivistä ja tavoitteellista ryhmä- ja yksilövalmennusta ja on yksi Ohjaamotalon toimijoista Leppävaarassa. Vamoksen toiminnassa jokainen nuori saa tuekseen oman valmentajan, jonka kanssa nuori määrittelee valmennuksen tavoitteet. Päätavoite on löytää nuorelle omannäköinen polku, jossa huomioidaan nuoren yksilölliset tarpeet, kohti työtä tai koulutusta.

  • Kasvatus ja opetus