Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 4.5.2022

Julkaistu: 4.5.2022 15.45
Kannettava tietokone ja opiskelijan kädet näppäimistöllä.
Kuva: Taru Turpeinen

Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi lausunnon valtuustoaloitteeseen kehotunnekasvatuksen vahvistamiseksi päiväkodeissa ja kouluissa.

Lausunto valtuustoaloitteeseen kehotunnekasvatuksen vahvistamiseksi päiväkodeissa ja kouluissa

Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi lausunnon valtuustoaloitteeseen kehotunnekasvatuksen vahvistamiseksi päiväkodeissa ja kouluissa.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kehotunnekasvatuksen osaamista vahvistetaan espoolaisissa päiväkodeissa ja kouluissa. Aloitteen mukaan kehotunnekasvatus pitää sisällään lapsen tasoista tietoa kehosta, tunteista, turvataidoista ja oikeuksista. Tarkoituksena on ohjata ja kasvattaa lapsia ja nuoria kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisen kehoa ja oikeuksia. Tavoitteena on auttaa lasta kasvamaan ehjäksi, onnelliseksi ja pärjääväksi omaksi itsekseen, mutta myös ennaltaehkäistä seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Myönteiset, lapsen tasoiset tiedot, taidot ja asenteet ovat tärkeitä opettaa kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunnossa todetaan muuan muassa, että Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on huomioitu kehotunnekasvatus osana osaamisen kehittämisen koulutustarjontaa jo useamman vuoden aikana. Koulutusta on aiheen luonteen takia tarjottu lähinnä läsnäolokoulutuksena, tästä syystä koulutusta ei ole toteutettu suunnitelmallisesti viime vuoden aikana. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat saaneet koulutusta, miten tukea henkilöstöä kehotunnekasvatuksen toteuttamisessa. Tämän vuoden aikana toteutetaan lähikoulutusta, jota yksiköt voivat itse tilata suomenkielisen varhaiskasvatuksen osaamisen kehittämisen verkoston suosittelemalta kouluttajalta. Samalta kouluttajalta tilataan myös yleisluento, joka toteutetaan webinaarimuodossa. Kehotunnekasvatus on asia, josta myös jatkossa opastetaan ja tilataan materiaalia sekä koulutusta varhaiskasvatusyksiköille.

Perusopetuksessa kehotunnekasvatus sisältyy opetussuunnitelmiin. Kehotunnekasvatukseen liittyviä tavoitteita ja sisältöjä on kirjattu perusopetuksen opetussuunnitelman yleisiin osiin sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin että oppiainekohtaisiin tavoitteisiin ja sisältöihin. Espoon suomenkielisessä perusopetuksessa vahvistetaan opettajien kehotunnekasvatuksen osaamista opettajankoulutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä Väestöliiton materiaaleja hyödyntäen. Opettajien osaamisen varmistamisessa hyödynnetään Espoon kehittäjäopettajaverkostoa ja ulkopuolisia asiantuntijoita.

Espoossa toimii kaupunkitasoinen Nuorten hyvinvointityöryhmä, jonka teemana vuonna 2022 on kiusaaminen, väkivalta ja seksuaalinen häirintä. Suunnitteilla on muun muassa yhteistyötä kauppakeskusten kanssa ja uusien keinojen miettimistä kiusaamiseen ja häirintään puuttumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

  • Kasvatus ja opetus
  • Varhaiskasvatus
  • Perusopetus
  • Lukiokoulutus