Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 24.5.2022

Julkaistu: 24.5.2022 18.11
Kädet tietokoneen näppäimistöllä.
Kuva: Taru Turpeinen

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman ja päätti ottaa käyttöön lapsen tukemisen kuntalisät yksityisen hoidon tuella järjestetyssä varhaiskasvatuksessa. Lisäksi lautakunta päätti palauttaa valmisteluun esityksen Koulumäen erityiskoulun toiminnan päättymisestä.

Lapsen tukemisen kuntalisä otetaan käyttöön yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Elokuussa muuttuvassa varhaiskasvatuslaissa määritellään aiempaa tarkemmin lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa. Lapsen on saatava tarvitsemansa tuki heti tuen tarpeen ilmettyä, ja uusi laki velvoittaa myös yksityistä varhaiskasvatusta. Lapselle annettava tuki jakautuu kolmeen tasoon: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Lautakunta päätti, että yksityisen hoidon tuella järjestetyssä varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön lapsen tukemisen kuntalisät 1.8.2022 alkaen. Tukemisen kuntalisän euromääristä päätettiin tasokohtaisesti.

Lisäksi lautakunta esitti toiveen, että yksityisen varhaiskasvatuksen tarjoamasta tuesta tehdään selvitys ensimmäisen vuoden jälkeen. Selvityksestä tulee ilmetä, kuinka paljon ja millaista tukea on järjestetty sekä tieto siitä, jos varhaiskasvatusyksikkö ei ole pystynyt järjestämään lapsen tarvitsemaa tukea.

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma sisältää sekä valtakunnalliset perusteet että niitä täydentävät kuntakohtaiset osat.

Opetushallitus päätti alkuvuonna uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, jotka päivitettiin vastaamaan uuden varhaiskasvatuslain muutoksia. Samalla varhaiskasvatuksen järjestäjät velvoitettiin huomioimaan päivitetyt perusteet paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa.

Lautakunta hyväksyi Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtaiset osat. Uuden suunnitelman lähtökohtana on edellinen, vuonna 2019 hyväksytty varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelman valmistelussa hyödynnettiin muun muassa espoolaisille huoltajille tehtyä Vaikuta vasuun -kyselyä sekä huoltajia ja lapsia osallistavia työpajoja ja tehtäviä. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön elokuusta alkaen.  

Esitys Koulumäen erityiskoulun toiminnan päättymisestä palautettiin valmisteluun

Lautakunta päätti palauttaa Koulumäen erityiskoulun toiminnan päättymistä koskevan esityksen valmisteluun. Lautakunta toivoo, että uudelleenvalmistelun aikana tehdään laajennettu lapsivaikutusten arviointi sekä huomioidaan useampia vaihtoehtoja Koulumäen koulun jatkon osalta.

  • Kasvatus ja opetus
  • Varhaiskasvatus
  • Perusopetus
  • Lukiokoulutus