Espoo sai tunnustuksen demokratian eteen tekemästään työstä

Julkaistu: 11.5.2022 9.41Päivitetty: 11.5.2022 12.56
Asukasosallisuus tiimityöskentely

Erätauko-säätiö on myöntänyt Espoolle Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen demokratian vahvistamisesta. Tunnustus on kiitos vahvasta työstä dialogisuuden, osallisuuden ja vuorovaikutuksen tukemiseksi.

Vuoden 2021 dialogiteko on tehty yhdessä ja yhteistyössä, ja sen vuoksi tunnustus jaettiin poikkeuksellisesti usealle toimijalle. Espoo on yksi seitsemästäkymmenestä tunnustuksen saaneista toimijoista.

Poikkeuksellisen maailmantilanteen vuoksi Erätauko-säätiö on halunnut tehdä useamman toimijan dialogityötä näkyväksi. Säätiö haluaa tunnustuksellaan kiittää hyvästä työstä, jota toimijat ovat tehneet saadakseen erilaisten ihmisten ääntä kuuluviin. Samalla se haluaa rohkaista toimijoita jatkamaan demokratian tukemista dialogin avulla.

Espoo on tarttunut toimeen

Demokratian vahvistaminen tarkoittaa tekoja. Dialogin tukeminen on matkalla olemista, oppimista ja jatkuvaa kehittymistä. Demokratiaa ei vahvisteta yksin ja erillään vaan yhdessä ja yhteistyötä tehden. Tärkeää on, että mahdollisimman moni tulisi halutessaan kuulluksi, kun yhteisistä ja tärkeistä asioista puhutaan.

Espoossa on kehitetty oma espoolainen osallisuusmalli, jossa Erätauko-dialogia käytetään yhtenä menetelmänä.

”Olemme käyttäneet Erätaukoa monessa eri tilanteessa, mm. päätöksenteon tukena, projekteissa, asukastilaisuuksissa sekä organisaation omissa tapaamisissa. On ollut hienoa nähdä, miten hyvin Erätauko-dialogi toimii kaikenlaisissa keskusteluissa. Mukaan on saatu esimerkiksi vaikeastikin toimintarajoitteisia osallistujia, ja puheeseen liittyminen on onnistunut kaikilta”, kertoo Marion Ticklén, Espoon asukasosallisuuden kehittämispäällikkö.

Erätaukoa tullaan jatkossakin käyttämään Espoossa eri yhteyksissä. Espoolla on kuusi Erätauko-fasilitaattoreiden kouluttajaa ja oma koulutusohjelma. Koulutuksia Erätauko-dialogin käyttöön on ollut jo 27, ja osallistujia niissä yli 400. Viime syksynä koulutukset avattiin myös asukkaille. Espoossa on jo oma Erätauko-fasilitaattoriverkosto, jossa jaetaan kokemuksia, tietoa ja tukea.

Espoo 20X0 -tulevaisuuskeskusteluista eväitä kehittämiseen

Tuorein osallisuuden ja vuorovaikutuksen avaus tehtiin tänä keväänä, kun Espoon kaupunkisuunnittelukeskus ja Espoon työväenopisto toteuttivat laajan, kaikille espoolaisille avoimen tulevaisuuskeskustelujen sarjan Meidän Espoo 20X0.

Keskusteluilloissa puhuttiin Espoon ja sen eri alueiden vahvuuksista, kehittämistarpeista ja toivottavasta tulevaisuudesta. Mukana oli asukkaita, päättäjiä ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijoita. Keskusteluja vetivät kaupungin omat Erätauko-fasilitaattorit eri toimialoilta, ja kirjureina toimi kaupungin henkilöstön lisäksi Aalto-yliopiston ja Metropolian opiskelijoita.

"Keskustelujen tulokset analysoidaan ja niitä hyödynnetään kaupunkisuunnittelussa ja työväenopiston tarjonnan kehittämisessä. Keskusteluissa asukkaat toivat esille myös näkemyksiä, jotka koskevat muita toimijoita. Nämä välitämme oikeille tahoille", kertoo palvelupäällikkö Heli-Maija Nevala kaupunkisuunnittelukeskuksesta. 

”Espoolaiset ovat erinomaisia keskustelijoita! Vaikka kaikista asioista ei oltu samaa mieltä, meitä keskustelijoita yhdisti rakkaus Espooseen ja toive kaupungin hyvästä tulevaisuudesta. Tämä tunnustus kuuluukin myös kaikille keskusteluiltoihin osallistuneille!”

Erätauko-koulutukset jatkuvat jälleen syksyllä - tervetuloa mukaan!

Suomen dialogiteko 2021 -tunnustus yhteistyön voimalle - Erätauko (eratauko.fi)(ulkoinen linkki)

----

Sitran kehittämä Erätauko-dialogi on tapa käydä yhteiskunnallista keskustelua. Se on rakentava ja tasavertainen keskustelu, joka tähtää aiheen ja muiden ihmisten ymmärtämiseen. Erätauko-säätiö, jonka tehtävänä on vahvistaa demokratiaa, luottamusta ja yhteiskunnallista resilienssiä, myöntää vuosittain Suomen dialogiteko -tunnustuksen jollekin toimijalle.