Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 28.4.2022

Julkaistu: 28.4.2022 16.34
koululuokassa.
Kuva: Taru Turpeinen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti lukuvuoden 2022–2023 ensimmäisen vuosiluokan yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät Tapiolan oppilasalueella. Lisäksi kasvun ja oppimisen lautakunta päätti perustaa 16 ensimmäisen luokan erityisluokkaa vuosille 2022–2023. Erityisopetuksen osalta kouluilta on saatu palautetta erityisopetuksen toteuttamisen haasteista. Erityisopetusta lähdetään nyt uudistamaan hyvässä yhteistyössä koulujen kanssa. Lautakunnalle raportoidaan uudistuksen etenemisestä. Oppilaskohtaiset lähikoulupäätökset tehdään nyt päätettävien koulukohtaisten enimmäisoppilasmäärien puitteissa. Päätökset joko julkaistaan Wilmassa tai postitetaan huoltajan hakulomakkeessa valitsemalla tavalla.

Koulukohtaiset 1. vuosiluokan oppilasmäärät Tapiolan oppilasalueella

Lautakunta päätti ensimmäisen vuosiluokan yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät Tapiolan oppilasalueella:

 • Aarnivalkean koulu 36
 • Jousenkaaren koulu 66
 • Kivimiehen koulu 22
 • Laajalahden koulu 38
 • Mankkaanpuron koulu 61  
 • Niittykummun koulu 45
 • Pohjois-Tapiolan koulu 50
 • Taavinkylän koulu 43
 • Toppelundin koulu 48  
 • Westendinpuiston koulu 25

 

Lautakunta edellytti, että lautakunnalle tuodaan Kivimiehen koulun kehittämissuunnitelma esimerkiksi kielisuihkuopetuksen tai muun painotuksen käynnistämiseksi kevään 2022 aikana.

Lautakunta toivoi, että Kivimiehen koulua tuetaan konkreettisesti osana Otaniemen kampusaluetta, jotta painotuksen järjestäminen esimerkiksi tiede- ja teknologiakasvatuksen sekä kielten osalta toteutuu. Lautakunta toivoi lisäksi, että Kivimiehen koulussa tarjotaan oppilaille mahdollisimman monipuolinen kieliohjelma.

Lautakunta toivoi myös, että valmistellaan ja toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä Kivimiehen koulun vetovoiman vahvistamiseksi ja Aarnivalkean koulun korjaus palautetaan investointiohjelmaan ja koulun tulevaisuus turvataan.

Erityisluokkien perustaminen vuosille 2022–2023

Erityisopetuksen osalta kouluilta on saatu palautetta erityisopetuksen toteuttamisen haasteista. Erityisopetusta lähdetään nyt uudistamaan hyvässä yhteistyössä koulujen kanssa. Lautakunnalle raportoidaan uudistuksen etenemisestä.

Lautakunta päätti perustaa 16 ensimmäisen vuoden erityisluokkaa vuosille 2022–2023.

 • Varhaiskasvatus
 • Perusopetus
 • Lukiokoulutus
 • Kasvatus ja opetus