Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 20.4.2022

Julkaistu: 20.4.2022 14.28Päivitetty: 20.4.2022 18.41
Kaksi yläkoululaista oppilasta tekevät koulutehtäviä pöydän ääressä.
Kuva: Janne Ketola

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi Sunan koulun tarveselvityksen peruskorjauksena ja laajennuksena sekä antoi valtuustolle koulujen turvallisuuden takaamisesta lausunnon. Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleisen osan päivitykset 1.8.2022 alkaen. Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti jättää pöydälle lukuvuoden 2022-2023 oppilaispaikoista päättämisen vuosiluokilla 1-6 Tapiolan alueen sekä erityisopetuksen oppilaaksioton osalta. Muilta osin lautakunta päätti lukuvuoden 2022-2023 oppilaspaikoista vuosiluokilla 1-6 esityksen mukaan.

Sunan koulun tarveselvitys

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi Sunan koulun tarveselvityksen peruskorjauksena ja laajennuksena. Alustavissa tontinkäyttöselvityksissä on todettu, että rakennusoikeuden mukainen laajennus mahdollistaisi 3-sarjaisen alakoulun ja 3 pienryhmän toteuttamisen tontille (laskennallinen oppilasmäärä 480 oppilasta).

Hanke on investointisuunnitelmassa 2020-2031 merkitty peruskorjauksena. Sunan koulun hankkeen vaihtaminen peruskorjaukseksi ja laajennukseksi vastaisi valtuuston hyväksymään tavoitteeseen suuremmista yksiköistä. Espoon virallisen väestöennusteen perusteella alueen asukasmäärän kasvu lisää oppilaspaikkatarvetta jo seuraavan 10 vuoden aikana.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleinen osa 1.8.2022 alkaen

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleisen osan päivitykset 1.8.2022 alkaen. Valtakunnallisesti varhaiskasvatuksessa on tulossa merkittäviä muutoksia elokuusta 2022 alkaen. Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2022 alkaen, ja näin ollen myös valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Espoon varhaiskasvatussuunnitelma päivittyvät elokuusta alkaen. Muutoksien vuoksi palvelusetelin sääntökirjaa tulee päivittää.

Espoossa on ollut käytössä varhaiskasvatuksen palveluseteli päiväkodeissa järjestettävään varhaiskasvatukseen 1.8.2021 alkaen. Varhaiskasvatuksen palveluseteli on lapsiperheille vaihtoehtoinen tapa varhaiskasvatuspalvelun järjestämiseksi yhdessä muiden yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämistapojen rinnalla. Palvelusetelin käyttöönoton tavoitteena on ollut yksityisen varhaiskasvatuksen saatavuuden parantaminen kaikille espoolaisille lapsiperheille lähipalveluna eri puolille kaupunkia sekä kaupungin palvelualueilla kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen.  

Palvelusetelisääntökirjaa tarkastellaan vuosittain kasvun ja oppimisen lautakunnassa.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo ja lapsen tukeen liittyvät kertoimet

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen palvelusetelin lapsikohtaiseksi enimmäisarvoksi 1.8.2022 alkaen 891 euroa kuukaudessa.

Lisäksi lapsen tuen mukaisiksi kertoimiksi esitetään tuen tarpeen laajuuden perusteella kertomia 1,50, 2,00 ja 3,00. Lapsen tuen kerroin päätetään palveluntuottajan hakemuksen ja lapsen tehostetun tai erityisen tuen hallintopäätöksen tai varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämän yleisen tuen tulkitsemis- ja avustamispalvelun hallintopäätöksen pohjalta.

Lausunto valtuustokysymykseen koulujen turvallisuuden takaamisesta (kv-asia)

Jiri Keronen sekä 13 muuta valtuutettua ovat 28.2.2022 jättäneet valtuustokysymyksen, jossa todetaan, että Espoon kouluissa tapahtuva väkivalta ja koulukiusaaminen näyttäisivät lisääntyneen ja saaneen uusia, entistä rajumpia muotoja ja että jo peruskouluissa väkivaltateoissa käytetään teräaseita. Lisäksi todetaan, että poliisin mukaan väkivaltaan on myös tullut uusia piirteitä, kuten velanperintää ja jengiytymistä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi koulujen turvallisuuden takaamisesta selostusosan mukaisen lausunnon. Myös nuorisovaltuusto on antanut lausunnon asiasta. 

Lukuvuoden 2022-2023 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 1-6

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti jättää asian pöydälle 4.5. järjestettävään lautakunnan kokoukseen Tapiolan alueen sekä erityisopetuksen oppilaaksioton osalta. Muilta osin lautakunta päätti lukuvuoden 2022-2023 oppilaspaikoista vuosiluokilla 1-6 esityksen mukaan.

Opetuksen keskeyttäminen mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden ajalta

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Espoon kaupungin järjestämän esi- ja perusopetuksen koulutyö keskeytetään mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden aikana keväällä 2022, koska opetusta ei voida henkilöstövajeen vuoksi turvallisesti järjestää.

 

  • Kasvatus ja opetus
  • Varhaiskasvatus
  • Perusopetus
  • Lukiokoulutus
Koko Espoo