Puolarintien tunnelisuunnitelma jakaa asukkaiden mielipiteitä

25.4.2022 11.29Päivitetty: 25.4.2022 12.03
kuvakaapaus etäinfon aloitusdiasta, jossa havainnekuva uudesta kadusta ja tapahtuman päivämäärä 21.4.2022.
Nähtävillä olevaa Puolarintien kaavaehdotusta esiteltiin asukkaille Teamsin välityksellä.

Espoon kaupunki suunnittelee uutta katua ja tunnelia, joilla yhdistetään toisiinsa Puolarintie ja Ylismäentie. Kaavaehdotusta esittelevä etätapahtuma järjestettiin 21.4.2022 klo 17–19. Kuulolla oli parhaimmillaan reilu 50 ihmistä ja keskustelu kävi vilkkaana.

Tunnelisuunnitelma jakoi asukkaiden mielipiteitä. Moni kauhisteli katuhankkeen kustannuksia ja piti niitä liian kalliina hyötyyn nähden. Kustannusten lisäksi osa kantoi huolta virkistysalueella lisääntyvästä melusta sekä Keskuspuiston pirstoutumisesta.

Toisaalta osa osallistujista piti suunnitelmaa hyvin valmisteltuna ja kannatti sitä. Kannattajat näkivät hyvänä, että tunneli vähentäisi liikennettä Olarin keskustassa ja säilyttäisi samalla tärkeimmät luontoarvot.

Alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen merkityksestä muistutti tilaisuuden lopussa Olari-seuran kommenttipuheenvuoro.

- Keskustelu asukastilaisuudessa painottui liikenteen kysymyksiin, mutta myös luonto- ja virkistysarvot nousivat tärkeinä esiin. Tunnelin kustannukset suhteessa saataviin hyötyihin epäilyttivät monia, mutta hankkeella oli myös puolustajia, kiteyttää vuorovaikutussuunnittelija Tuuli Aaltio.

Tilaisuuden chat-keskustelu on tallennettu kaavan valmistelijoiden käyttöön. Kooste keskustelussa saadusta palautteesta on julkaistu kaavan verkkosivulla.

Keskustelu jatkuu myös 25.4. pidettävällä kaavakävelyllä, jossa tutustutaan tunnelisuunnitelmiin paikan päällä Olarissa.

Kaavaehdotus kommentoitavissa 18.5. asti

Puolarintien kaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä, ja siitä voi jättää kirjallisen muistutuksen 18.5.2022 klo 15:45 mennessä. Kaavan aineistot sekä ohje muistutuksen jättämisestä löytyvät kaavan verkkosivulta.

Tarkistettu ehdotus ja saadut muistutukset viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttäväksi. siitä ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja lopulta valtuuston hyväksyttäväksi.

Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan kaavahankkeen verkkosivulla ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa. Uusi helppo tapa seurata kaavoituksen ajankohtaisia asioita on omaan sähköpostiin tilattava Vaikuta nyt -uutiskirje.

  • Kaavoitus
Matinkylä