Meidän Espoo 20X0: Leppävaaran vahvuus on monipuolisuus, mutta yhteisöllisyyttä ja lähipalveluita tulisi kehittää

22.4.2022 8.03
Maisemakuva Leppävaarasta.

Leppävaaran Meidän Espoo 20X0 -keskusteluilta järjestettiin upean aurinkoisena kevätiltana. Kahdessa keskusteluryhmässä puhuttiin seudun vahvuuksista, haasteista ja tulevaisuudesta. Mukana oli seudun asukkaita ja kaupunkisuunnittelijoita.

Suur-Leppävaara on kooltaan suuri ja monipuolinen. Leppävaara mielletään vahvasti kaupunkikeskuksen ja kauppakeskus Sellon kautta, mutta Leppävaaran keskus ja sitä ympäröivät kaupunginosat ovat paljon muutakin. Alueella on rikas kulttuurihistoria, loistavat ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet, merenrantaa ja viihtyisiä asuinalueita, mutta alueen monet helmet ovat melko tuntemattomia. Liikenneyhteydet ovat erinomaiset etenkin Leppävaaran keskuksesta, ja alueella onkin poikkeuksellisen paljon autottomia kotitalouksia.

Vastakohdat vahvuudeksi

Keskustelussa nousi esille, että Leppävaaralle on ominaista vastakohdat − Leppävaara on sekä että: tiiviin urbaani ja luonnonläheinen, historiallinen ja uusi, isojen autoteiden halkoma mutta autottoman elämäntavan keskus Espoossa. Tämä voisi olla Leppävaaran vahvuus ja identiteetti, jota voitaisiin kehittää edelleen.

Esimerkiksi palveluihin kaivataan lisää moninaisuutta: ison Sellon lisäksi tarvitaan paikallisia lähipalveluita. Kahvilat, ravintolat ja kivijalkakaupat sekä ei-kaupalliset oleskelupaikat luovat viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Pieniin kaupunginosiin kaivataan lähipalveluja, pienyrityksiä ja ajanviettopaikkoja, jotta ei tarvitse lähteä autolla suuriin keskuksiin. 

Lisää huolenpitoa ja yhteisöllisyyttä

Etenkin Leppävaaran keskuksen ylläpito, siisteys ja turvallisuus herättivät keskustelijoissa huolta. Kaunis ja siisti ympäristö vähentää ilkivaltaa, edistää turvallisuutta ja lisää viihtyisyyttä. Pienkaupunginosien tulisi olla omaleimaisia ja kerroksellisia.

Yhdessä ryhmässä nousi esille nykyisen, kulutuskeskeisen elämäntavan kritiikki: kaupunki ei saisi olla olemassa pelkästään kuluttamista varten. Keskustelijat pohtivat, mitä elämäntapamuutos vaatisi arkiympäristöltä. 

Ihmisten vaikutusmahdollisuuksia pitäisi parantaa omalla alueellaan. Asukkaat tarvitsevat tukea yhteisöllisyyden rakentamiseen ja tilan haltuunottoon: keneltä voi kysyä, mitä tiloja voi käyttää, miten tavoittaa muut asukkaat, ja niin edelleen. Hyvän kehä lähtee pienestä paikallisesta toiminnasta. Tämän saa aikaa pienen arkiympäristön yhteisöllisyys ja sopiva paikka toiminnan aloittamiselle.

Tulevaisuuden kaupunkia rakennetaan joustavaksi

Keskusteluryhmissä pohdittiin etenkin liikkumisen muutosta. Etätyö on yleistynyt koronapandemian myötä. Tämä vähentää työmatkaliikkumisen tarvetta ja korostaa entisestään oman lähiympäristön merkitystä. Liikenteen sähköistyminen ja automatisoituminen voi vähentää parkkipaikkojen tarvetta. Nyt on ajankohtaista joustava rakentaminen, jotta rakennus pystytään muuttamaan esimerkiksi pysäköintilaitoksesta toisenlaiseen käyttöön. Toivottiin robottibusseja, jotka kuljettaisivat ihmisiä asuinalueilta Leppävaaran keskuksen julkisen liikenteen solmukohtaan, ja drone-kuljetusten arveltiin vähentävän asiointimatkojen tarvetta.

Leppävaaran seudun asukkaat kaipaavat monialaista kaupunkisuunnittelua, jossa mukana olisi taitelijoita, biologeja, humanisteja ja tietenkin asukkaita. Tarvitaan osallistuvan kulttuurin paikkoja, kuten Kera − Leppävaaran ”Pikku-Berliini” − muodollisten kulttuurilaitosten rinnalle. Toimiva väliaikainen voisi jäädä pysyväksi, esimerkkinä Keran kokeiluympäristö. 

Keskustelua yhteisestä tulevaisuudesta tarvitaan

Keskustelusta jäi hyvä mieli, totesivat monet osallistujista. ”Vastakkainasettelun sijaan meillä on yhteinen arvostus ympäristöämme kohtaan, vaikka elämäntapamme poikkeavat toisistaan”, eräs keskustelijoista tiivisti. Keskustelijat toivoivat jatkuvuutta tällaisille kohtaamisille.  

Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarjassa on järjestetty seitsemän alueellista keskusteluiltaan kevään 2022 aikana, yksi jokaisella suuralueella. Kaikki keskustelut on dokumentoitu ja niistä on julkaistu lyhyet tiedotteet. Tapahtumasarjan järjestäjät käyvät muistiot tarkasti läpi kesän aikana. Kaupunkisuunnittelukeskus toimittaa asukkaiden näkemyksiä eteenpäin myös niille toimijoille, jotka eivät ole olleet mukana tapahtumasarjan järjestämisessä.

Keskusteluihin osallistuneet asukkaat, kaupunkisuunnittelun asiantuntijat ja järjestäjät ovat kokeneet keskustelut hyvin rakentavina ja hyödyllisinä. Vaikka Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarja lähenee loppuaan, keskustelu tulee jatkumaan.

Vielä ehdit kuitenkin mukaan myös 20X0-keskusteluun! Jäljellä ovat vielä koko Espoon yhteinen keskusteluilta 26.4. sekä selkosuominen keskusteluilta 10.5. Tervetuloa!

  • Kaavoitus