Ekologinen kompensaatio ottaa ensiaskeleita Espoossa − selvitys ehdottaa Hynkänlammen metsän suojelua

Julkaistu: 20.4.2022 10.30Päivitetty: 20.4.2022 13.13
Kuvassa on sinisiä kukkia metsässä.

Hepokorvenkallion datakeskuksen rakentamisesta aiheutuvaa metsäluonnon menetystä voitaisiin hyvittää suojelemalla metsää Hynkänlammella, esittää vasta valmistunut selvitys. Espoo kehittää ekologista kompensaatiota ensimmäisten kaupunkien joukossa Suomessa.

Ilmastohyötyjen ja luontovaikutusten tasapainottamista

Hepokorvenkallioon suunniteltu datakeskus toisi kaupungille merkittävää ilmastohyötyä, kun keskuksen hukkalämpö hyödynnettäisiin kaukolämmön tuotannossa. Se korvaisi fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja vähentäisi siten hiilidioksidipäästöjä.

Datakeskushankkeen luontovaikutukset ovat kuitenkin herättäneet kaupunkilaisissa huolta, sillä osa datakeskuksen tontista on nykyisin metsää Oittaan ulkoilualueen läheisyydessä.

Metsäluonnon menetystä voitaisiin hyvittää suojelemalla ja lisäämällä luontoarvoja lähialueella. Kyseessä on uusi lähestymistapa luonnon monimuotoisuuden hoidossa, ekologinen kompensaatio. Juuri valmistunut selvitys ehdottaa ratkaisuksi Hynkänlammen metsäalueen suojelua Pirttimäen kupeessa.

”Hepokorvenkallion metsä on pääosin hoidettua talousmetsää”, sanoo selvityksen tekijä, yleiskaavasuunnittelija, biologi (FT) Joel Jalkanen. ”Hynkänlammen metsäalue on sitä laajempi ja luonnontilaisempi. Kompensaatio tarkoittaisi metsän suojelua, jolloin se saisi kehittyä edelleen luonnontilaisemmaksi ja monimuotoisuus lisääntyisi.”

Kuva: Hynkänlammen metsä on paikoin varsin luonnontilaista. Kuva joulukuulta 2021. Kuvaaja: Espoon kaupunki.

Espoo haluaa suojella luontoarvoja kaupungin kasvaessa

Espoo haluaa olla edelläkävijä kasvavan kaupungin ja monimuotoisen luonnon yhteensovittamisessa. Espoo-tarinan mukaan Espoon kaupunkikehitys on luonnon monimuotoisuudesta huolehtivaa, sitä elvyttävää ja lisäävää.

Espoo kehittääkin ekologista kompensaatiota ensimmäisten joukossa Suomessa. Kaupunki tekee aktiivista tutkimusyhteistyötä maankäytön ekologisesta ja hiilikompensaatiosta. Valmisteilla on tiekartta luonnon monimuotoisuuden elpymiseksi ja kokonaisheikentymättömyyden saavuttamiseksi.

 ”Ekologisen kompensaation periaatteet ja käytännöt ovat vasta muodostumassa. Tämä selvitys rakentaa niitä osaltaan. Se tarjoaa konkreettisen ratkaisun Hepokorvenkallion kaavoituksen myötä rakentamiselle menetettävän alueen hyvittämiseen", sanoo toimialajohtaja Olli Isotalo.

Kaupunginhallitus hyväksyi Hepokorvenkallion datakeskuksen asemakaavan 15.11.2021. Samalla se edellytti, että kaupunkisuunnittelukeskus selvittää mahdollisuuden rakentamiselle menetetyn alueen kompensoimiseen. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee nyt valmistunutta selvitystä 27.4.2022. Sen jälkeen Hynkänlammen alueen mahdollista suojelua valmistelee ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus.

Lisätietoja: Datakeskuksen kaavan verkkosivu(ulkoinen linkki)

  • Kaavoitus
  • Luonto
Koko Espoo