Rennolla etävastaanotolla juteltiin Meripoijun kaavamuutoksesta Kivenlahdessa

Julkaistu: 30.3.2022 7.13
Kasvokuva Hugo Leppäsyrjästä, Espoon logo ja teksti Kaupunki tavattavissa!

Meripoijun pysäköintiä koskevasta kaavamuutoksesta pidettiin 28.3. Kaupunki tavattavissa -etävastaanotto. Teams-tilaisuudessa Kivenlahden alueen kaavoittajat vastasivat asukkaiden kysymyksiin ja kertoivat valmistelussa olevasta muutoksesta.

Meripoijun kaava-alue Kivenlahden keskustassa on aiemmin kaavoitettu kerrostalokortteliksi, mutta sitä ei ole vielä rakennettu. Pienehköllä asemakaavan muutoksella järjestellään uudelleen pysäköinti sekä ajoyhteys tontille. Kaavamuutoksen aineisto on parhaillaan nähtävillä espoo.fi-sivustolla.

Kahden tunnin aikana linjoilla vieraili yhteensä 27 ihmistä. Paikalla kysymyksiin vastaamassa oli kaavan päävalmistelija Hugo Leppäsyrjä sekä pieni apujoukko muita asiantuntijoita. Tässä Hugon lyhyt haastattelu heti tilaisuuden jälkeen.

Mitkä asiat Meripoijun kaavamuutoksessa kiinnostivat eniten asukkaita?

Asukkaita kiinnosti etenkin omien pysäköintipaikkojen kohtalo kaava-alueella sijaitsevassa pysäköintitalossa. Kivenlahden pysäköintiasiat puhuttivat myös laajemmin. Asukkaat esittivät hyviä kommentteja liittyen mm. pysäköinnin, liikenteen ja huollon järjestelyihin, ja otamme ne huomioon ehdotusvaiheen suunnittelussa.

Millainen tunnelma tilaisuudessa oli?

Tilaisuudessa oli rento, keskusteleva tunnelma. Saimme suuren määrän kysymyksiä ja kommentteja sekä suullisesti että chattiin. Tilaisuudessa heräsi paljon mielenkiintoista keskustelua kaavamuutoksesta, Kivenlahden kehittämisestä ja yleisesti vuorovaikutuksesta ja asukaspalautteen merkityksestä kaavoituksessa.

Tuliko asukkailta jotain muita terveisiä kaupungille?

Osa asukkaista koki, etteivät he ole saaneet ääntään riittävästi kuuluviin kaupungin kaavoituksessa. Tämä on ikävää ja osoittaa sen, että on tärkeää kehittää vuorovaikutusta asukkaiden kanssa. Kaavoitus on toki aina useiden osapuolten välinen kompromissi, eikä yksittäinen mielipide välttämättä näy suoraan lopputuloksessa. Kuitenkin on tärkeää, että asukkaiden mielipiteet otetaan aidosti huomioon myös Meripoijun kaltaisissa, tiukat reunaehdot sisältävissä kaavamuutoksissa.

Mitä Meripoijun kaavamuutoksesta olisi tärkeä ymmärtää?

Meripoiju on pienehkö kaavamuutos, jossa ei ehdoteta merkittäviä kaupunkikuvallisia muutoksia verrattuna voimassa olevaan, Kivenlahden metrokeskuksen asemakaavaan. Ensisijaisena tavoitteena on järjestellä pysäköintiä ja ajoyhteyttä uudelleen niin, että kortteli on helpommin toteutettavissa.

Kuinka kaava-alue liittyy Kivenlahden alueen yleisempään kehitykseen?

Kivenlahti kehittyy tulevina vuosina voimakkaasti mm. metrokeskuksen ja Hyökyvuoren pysäköintilaitoksen rakentamisen myötä. Täydennysrakentamisen sovittaminen osaksi Kivenlahden arvokasta keskusta-aluetta on meille ensisijaisen tärkeä asia. Meripoiju on tärkeä linkki Kivenlahden uuden metrokeskuksen ja vanhan keskusta-alueen välillä. Kaava-alueella sijaitseva pysäköintitalo taas on tärkeä palanen koko Kivenlahden alueen pysäköinnissä.

Tutustu etävastaanoton materiaaleihin ja kaavan aineistoihin

Etävastaanotolla hyödynnetty lyhyt diaesitys sekä ohjeet kaavan kommentointiin löytyvät kaavan verkkosivulta, kohdasta valmisteluvaihe. Etävastaanotosta ei ole tehty videotallennetta.

Meripoijun kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto on nähtävillä 20.4.2022 asti. 

Saadun palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka tulee myös asukkaiden kommentoitavaksi. Vasta tämän jälkeen kaavaehdotus viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttäväksi.

Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan kaavahankkeen verkkosivulla ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa(ulkoinen linkki). Jos haluat sähköpostiisi tiedon, kun kaava etenee, voit tilata säännöllisesti ilmestyvän Vaikuta nyt -uutiskirjeemme

  • Kaavoitus
Espoonlahti