Historian oppimista draaman ja pelillisyyden avulla

Julkaistu: 10.3.2022 8.11

Historian opettajana monesti törmää haasteeseen, miten etenkin vanhemmista aikakausista on vaikea rakentaa opiskelijoita inspiroivia kokonaisuuksia. Historian opiskelussa yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää opiskelijoiden historiallista ajattelua. Dokumentit Egyptin pyramideista ja Knossoksen temppeleistä tuovat omanlaisia näkökulmia historiaan, mutta miten opiskelijat saataisiin osallistettua eri aikakausien ja niiden keskeisten ilmiöiden pohtimiseen vielä aktiivisemmin? Tähän tematiikkaan liittyen HI1-opintojaksolla kokeiltiin antiikin ja keskiajan teemojen oppimista draaman ja pelillisyyden avulla.

Millaisia elementtejä draama ja pelillisyys voivat tuoda historian opetukseen? Toiminnallisten tuntien ja harjoitusten tarkoituksena on herättää opiskelijoita ajattelemaan aihekokonaisuuksia uudella tavalla. Opiskelijan aktiivisen toimijuuden tavoitteena on saada opiskelija kiinnostumaan aiheesta ja herättää hänessä uteliaisuutta. Kiinnostus ja uteliaisuus lisäävät motivaatiota ja sitä kautta halua oppia uusia asioita. Draama ja pelillisyys mahdollistavat opiskelijoiden aktiivisen toiminnan osana oppituntia. Oma aktiivisuus ja teemaan paneutuminen tehostavat oppimisprosessia ja luovat pysyvämpää muistijälkeä käsitellyistä asioista.

Toiminnallisilla oppitunneilla vuorovaikutusosaaminen nousee tärkeään asemaan. Pelillisissä harjoituksissa ongelmanratkaisua työstetään yhdessä, mikä kehittää vuorovaikutustaitoja ja ryhmän sisäistä dynamiikkaa. Parhaimmillaan pelillisyys ja draama tukevat opiskelijan historiallisen ajattelun kehittymistä esimerkiksi asettumalla tietyn aikakauden aikalaisten asemaan pohtimalla aikakauden teemoja senaikaisten “linssien” läpi. Näin historiallinen ajattelu kehittyy toiminnallisuuden kautta ja opiskelijan aktiivisuus lisää positiivisen kokemuksen tunteita, jotka edesauttavat historian opiskelua ja opiskelijan toimijuuden kehittymistä. 

Henrik Helanne, historian, yhteiskuntaopin ja maantieteen lehtori

 

  • Kaitaan lukio
Espoonlahti