Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Karhusaaren huvilan korjauksen hankesuunnitelman

10.1.2022 10.04Päivitetty: 10.1.2022 10.45

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi hankesuunnitelman Karhusaaren huvilan päärakennuksen korjauksesta ja siihen liittyvästä sisätilojen pintakunnostuksesta koko laajuudessaan, mutta toteutus on suunniteltava tehtäväksi vuosittaisten määrärahojen mukaisessa laajuudessa. Rakennus on suojeltu.

Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on ollut rakennuksen ulkopuolen ja ulkoseinärakenteen peruskorjaus sekä tarvittavat korjaukset vesikatolla, joilla varmistetaan rakennuksen säilyminen ja kunnossa pysyminen. Ulkoseinärakenteen korjaus on joiltakin osin johtanut korjaustarpeen ulottumiseen myös sisätiloihin.

Lisäksi huvilan pihassa lisätään opasteita, korjataan valettuja kaiteita ja parannetaan maan pinnan muotoilua pintavesien pois johtamiseksi rakennusten seinän vierustoilta.

Koska huvilan ensimmäisessä kerroksessa on kokoustiloja, rakennusvalvonta on edellyttänyt muutostöitä, joilla saavutetaan esteettömyyden vähimmäistä sekä varmistetaan kokouskäyttöön riittävä ilmanvaihto. Kokoontumisluvan edellytysten täyttämiseksi on päädytty esittämään huonekohtaisia ilmanvaihtokoneita kokoontumishuoneisiin. Ilmanvaihtokoneet ovat käytössä vain tilojen ollessa kokoontumiskäytössä, ettei näillä olisi vaikutusta rakennuksen rakennusfysikaaliseen toimivuuteen. Rakennukseen vaadittava esteetön kulku on mahdollinen vain kellarin kautta, mikä edellyttää tasonostimen rakentamista ensimmäisen kerroksen ja kellarin välille. Esteetön WC on suunniteltu kellarikerrokseen.

Korjauksiin on varattu investointiohjelmassa 2 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Alustava kustannuslaskelma hankesuunnitelmassa esitetylle korjausten kokonaislaajuudelle on 2,8 miljoonaa euroa.

Kohteen suunnittelun ja tarvittavan rakennusluvan arvioidaan valmistuvan maaliskuussa 2022. Kohteen urakkakilpailutus tehdään keväällä 2022.

Espoon sairaalan vuokraamisesta ehdollinen päätös

Jaosto päätti Espoon sairaalan toimitilojen vuokraamisesta LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Ky:ltä. Vuokrauspäätöksen voimaantulo edellyttää, että kaupunginhallitus päättää Espoon sairaalan kiinteistön myymisestä LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky:lle ja päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Kaupunginhallitus käsittelee Espoon sairaalan myymistä kokouksessaan myöhemmin tänään 10.1.2022.

Lisätietoja Espoon sairaalan myynnin valmistelusta 5.1.2022 julkaistusta tiedotteesta: Espoon kaupunki valmistautuu myymään Espoon sairaalan kiinteistön – sairaalan toiminta jatkuu ennallaan

Selostuksia ajankohtaisista asioista

Jaosto kuuli selostukset seuraavista asioista:

  • Tila- ja asuntojaoston työohjelma vuodelle 2022
  • Espoolaistentalon tilannekatsaus
  • Ajankohtaiset sisäilma-asiat (liitetiedosto uutisen lopussa).

Muut asiat

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

  • Kaupunginhallitus