Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 19.1.2022

Julkaistu: 19.1.2022 16.57Päivitetty: 19.1.2022 19.09
Opiskelijat työskentelevät kannettavilla tietokoneilla.
Kuva: Taru Turpeinen

Kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Tapiolan päiväkodin peruskorjauksen hankesuunnitelmasta              

Kasvun ja oppimisen lautakunta toteaa lausuntonaan Tapiolan päiväkodin teknisen peruskorjauksen hankesuunnitelmasta, että hankesuunnitelmassa otetaan huomioon näkemys hyvästä varhaiskasvatusympäristöstä eikä suunnitelmaan ole huomauttamista.

Keskeisellä paikalla sijaitseva kulttuurihistoriallisesti merkittävä päiväkoti halutaan säilyttää nykyisessä toiminnassa. Rakennus on suojeltu kulttuurihistoriallisten sekä rakennustaiteellisten tai kaupunkikuvallisten arvojen vuoksi, eikä sitä saa purkaa.  Suojelutarve vaikuttaa merkittävästi myös korjausten suunnitteluun.

Varhaiskasvatuksen palveluverkon näkökulmasta päiväkoti on tarpeellinen säilyttää alueella. Varhaiskasvatusikäisen väestön määrä kasvaa lähialueella vuoteen 2030 mennessä noin 200 lapsella ja Otaniemen puolella noin 480 lapsella. Lähialueella on myös pieniä tiloja, joista pyritään mahdollisuuksien mukaan luopumaan. Lähistölle ei ole suunnitteilla uusia kunnallisia tai yksityisiä päiväkoteja

Lisäksi lautakunta korostaa, että Espoon kaupunginmuseon tulee olla kiinteästi mukana Tapiolan päiväkodin suunnittelussa ja toteutuksessa, koska kohde on suojeltu kulttuurihistoriallisten sekä rakennustaiteellisten tai kaupunkikuvallisten arvojensa vuoksi. Näin varmistetaan myös tuleville sukupolville Tapiolan alkuperäinen laadukkaan arkkitehtuurin säilyminen lasten elävänä arkiympäristönä.

 

Lausunto valtuustoaloitteeseen Espoon kaupungin lapsistrategian ja toimenpideohjelman laatimiseksi

Lautakunta päätti, että lausunto palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitetään, että nuorisovaltuustolta pyydetään uusi lausunto, ja että lausunto pyydetään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunnalta.

 

Muut asiat:
Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitun päätöksen sekä seuraavat valtuuston 13.12.2021 hyväksymät toivomukset:

§ 171 Vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen, osittain pöydälle 8.12.2021 Valtuusto toivoo, että vuoden 2022 aikana arvioidaan millaisilla toimintatavoilla ja millaisin resurssein kouluissa ja oppilaitoksissa voitaisiin toteuttaa Espoon kaupungin nuorisopalvelujen toimintaa. Valtuusto toivoo, että Kiviruukin ja Leppävaaran lukiohankkeita kiirehditään ja kaupunkisuunnittelulautakunta tekee kaavoituksessa tarvittavat tonttivaraukset.

§ 176 Valtuustokysymys päiväkotien ja leikkipuistojen esteettömyydestä Espoossa Valtuusto toivoo, että Keran siirtokelpoisen päiväkodin tiloissa toteutettaisiin hankkeeseen varatun budjetin puitteissa ne esteettömyyttä parantavat toimenpiteet, jotka on todettu muutostarpeina perheiden ja Espoon kaupungin välillä käydyissä keskusteluissa ja joiden tekeminen on jo kesällä luvattu kaupungin puolesta.

Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki päivittäisi esteettömän rakentamisen ohjeitaan ja minimitason esteettömyysvaatimuksiaan päiväkotien ja leikkipuistojen osalta vastaamaan Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman tasoa ja sitä myöten YK:n vammaissopimuksen ja lapsen oikeuksien sopimuksen vaatimuksia.

Yhteyshenkilöt

Marika Räf, lautakunnan puheenjohtaja, puh. 040 822 8822, marika.k.niemi@gmail.com
Harri Rinta-aho, Kasvun ja Oppimisen toimialan johtaja, puh. 050 428 9440, harri.rinta-aho@espoo.fi
Tapio Erma, Suomenkielisen Toisen asteen koulutuksen ja Nuorisopalvelujen johtaja, puh. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi
Juha Nurmi, Suomenkielisen Perusopetuksen johtaja, puh. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Virpi Mattila, Varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi

Linkit

  • Kasvatus ja opetus
  • Varhaiskasvatus
  • Perusopetus
  • Lukiokoulutus