Etäopetuksesta luovutaan pääkaupunkiseudulla

26.1.2022 10.54

Pääkaupunkiseudulla on linjattu, että etäopetuksesta luovutaan, koska tartuntatautiviranomaiset eivät enää pääsääntöisesti tee yksittäisten oppilaiden etäopetuspäätösten taustalla olevia eristyspäätöksiä. Koronasta johtuvat poissaolot käsitellään kouluissa normaalien poissaolokäytäntöjen mukaisesti.

Päätöksiä voidaan edelleen tehdä tarvittaessa, jos oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään sekä tilanteessa, jossa kaupungin tartuntatautilääkäri on tehnyt päätöksen oppilaan eristyksestä. Perusopetuksen poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä voidaan edelleen käyttää, mikäli on tarvetta siirtää kokonainen luokka tai luokkia etäopetukseen. 

Jos oppilas on oireinen tai saanut kotitestistä positiivisen tuloksen, mutta pystyy opiskelemaan, koulu päättää, miten oppilaiden työskentelyä kotona ohjataan ja tuetaan tänä aikana. Koulu on yhteydessä oppilaaseen pääsääntöisesti Wilman kautta ja voi antaa esimerkiksi tehtäviä kotiin. Koulu vastaa siitä, että oppilas saa tehtävät ja niihin liittyvää ohjausta. Opettajat voivat toimivaltansa puitteissa tehdä erilaisia pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja oppilaan ohjaamisessa. 

Sairauspoissaolot ilmoitetaan Wilmassa kohdasta ”Ilmoita poissaolosta”. Pidemmät sairauspoissaolot sekä muut kuin sairauspoissaolot haetaan Wilmassa kohdasta ”Hakemukset ja päätökset”. Koulu ei vaadi lääkärintodistuksia. 

Kouluun palatessa oppilailla on oikeus saada tarvittaessa tukiopetusta. 

Oppilailla on oikeus olla yhteydessä koulun oppilashuoltohenkilöstöön myös poissaolon aikana. Tällöin yhteyden voi ottaa puhelimella tai sähköpostilla. 

Ohjeet koronaan altistuneille ja sairastuneille kaupungin verkkosivuilla 

Espoon kaupungin ohjeet koronavirukseen sairastuneille ja altistuneille löytyvät kaupungin verkkosivuilta.  

Oireeton lapsi tai nuori, joka ei ole saanut positiivista testitulosta, voi mennä kouluun. Jos oireita myöhemmin ilmenee, tulee jäädä pois lähiopetuksesta ja vapaaehtoisesti välttää kodin ulkopuolisia kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan. 

Viisi päivää on nyt kaikkien sairastuneiden eristäytymisen minimiaika. Tämä vähintään viisi (5) päivää sisältää kaksi (2) oireetonta päivää. Sama ohje koskee rokotettuja sekä rokottamattomia lapsia ja nuoria.

  • Koronavirus
  • Kasvatus ja opetus
  • Perusopetus