Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti urheilu- ja liikuntatonttien ja -alueiden vuokrahinnoittelusta

Julkaistu: 24.1.2022 9.58

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti urheilu- ja liikuntatoimintaan vuokrattavien tonttien ja alueiden vuokrahinnoittelusta.

Kaupungin liikuntapalvelujen kanssa kumppanuussopimuksen tehneiden ei-voittoa tavoittelevien yhteisöjen, jotka sopimuksessa sitoutuvat toiminnassaan toteuttamaan kaupungin strategisia tavoitteita, maanvuokra on 10 prosenttia markkina-arvosta liikuntakäytössä olevien tilojen osalta kumppanuussopimuksen voimassaoloajan.

Markkinaperusteisille urheilu- ja liikuntahankkeille maanvuokra on markkina-arvon mukainen.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle tuodaan kootusti tiedoksi solmitut kumppanuussopimukset, jotka vaikuttavat maanvuokraan.

Keilaniemestä, Länsiväylän vierestä varaus rakennushankkeen suunnittelulle

Jaosto päätti varata NCC Property Development Oy:lle Keilaniemestä, Länsiväylän vierestä alueen toimisto- ja palvelurakennushankkeen kehittämistä ja suunnittelua varten.

Varattava alue on tällä hetkellä Länsiväylän liikennealuetta, jossa on yleinen pysäköintialue, ranta-aluetta, kevyen liikenteen väylä ja Karhusaareen johtava ajoväylä.

Suunnittelussa huomioidaan uudisrakentamisen vaikutukset liikennemelun määrään Karhusaaren puolella Länsiväylää.

Jousenkaaren koulun tontin kehittämismahdollisuuksia selvitetään

Jaosto päätti varata SRV Yhtiöt Oyj:lle Tapiolasta, Jousenkaaren koulun tontin itäisestä osasta alueen kehittämismahdollisuuksien selvittämistä varten. Tontilla sijaitsee käytöstä poistettu, huonokuntoinen koulurakennus. Tontin länsireunassa on 1990-luvulla rakennettu päiväkoti, ja parhaillaan alueelle ollaan rakentamassa uutta Jousenkaaren koulua, jonka toiminta käynnistyy kesän 2022 jälkeen.

SRV:n esittämän hankkeen tarkoituksena on kehittää kiinteistölle aluetta ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja kaupunkikuvaan soveltuva suunnitelma, joka mahdollistaa alueelle toteutettavan asuntotuotannon.

Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupungin kanssa selvittää varausalueen vaihtoehtoisia kehittämismahdollisuuksia laadittavaa asemakaavanmuutosta varten. Tavoitteena on saada alueelle Tapiolan parhaita perinteitä jatkavia puutarhakaupungin kulttuuriympäristöön, sen vehreyteen ja väljyyteen sopeutuvia ja sitä rikastuttavia perheasuntoja. Selvitystyöhön sisältyy Jousenkaaren vanhan huonokuntoisen koulurakennuksen maankäytöllisten ja siihen liittyvien ympäristövaikutusten selvittäminen.

Niittykummun asuntorakentamisen varaus pöydälle

Jaosto jätti pöydälle alueen varaamisen Niittykummusta Espoon Asunnot Oy:lle asuinkerrostalojen suunnittelua varten.

Jaosto pyytää selvityksen siitä, kuinka paljon tuettua, ei-erityisryhmien vuokra-asumista sekä kuinka paljon omistusasumista Niittykummun metrokeskuksen läheisiin kortteleihin sijoittuu tällä hetkellä ja miltä alueen kehitys näyttää tontinluovutusten ja kaavoituksen osalta lähivuosina.

Muut asiat

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Jaosto kuuli selostukset seuraavista aiheista:

  • Niittykummun tilannekatsaus.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto pyysi, että sen kokoukseen tuodaan selostus korkean rakentamisen periaatteista ja korkean rakentamisen rakennusvalvontavaiheen käytännöistä.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

  • Kaupunginhallitus