Liikunta- ja leikkipaikkojen säilyminen, sujuva liikenne ja uudet asuinrakennukset puhuttivat Mäkkylänkujan asukastilaisuudessa

Julkaistu: 17.12.2021 12.36
Kuvakaappaus etäasukastilaisuuden tervetulodiasta.

Kehä I:n ja Mäkkylän puistotien liittymän vieressä oleva koulu- ja päiväkotialue on tarkoitus purkaa ja tilalle rakentaa puukerrostaloja. Etätilaisuus kaavaehdotuksesta järjestettiin alueen asukkaille 16.12.2021 klo 17–19. Paikan päällä oli reilu 30 asukasta.

Tilaisuudessa oli varattu hyvin aikaa keskustelulle sekä asiantuntijoiden puheenvuorojen väleissä että tilaisuuden loppupuolella. Keskustelu oli aktiivista sekä suullisesti että chatin puolella.

– Keskustelu kuvasi hyvin niitä ristiriitaisia tavoitteita, joita kaavoitukseen usein liittyy. Rakennuksista puhuttaessa asukkaiden keskinäiset näkemyserot nousivat hyvin esiin. Toisaalta asukkaat viestivät yhtenäisesti, ettei alueen liikunta- ja leikkipaikkoja poistettaisi. Myös huoli liikenteen ruuhkautumisesta ja huonoista joukkoliikenteen palveluista oli ilmeinen, summaa vuorovaikutusasiantuntija Tuuli Aaltio tilaisuuden antia.

Uusi asuinrakentaminen jakoi osallistujien mielipiteitä. Osa piti aiemmin, asemakaavamuutoksen yhteistyökumppanin valinnan yhteydessä esitettyjä muurimaisia talorakennelmia parempana. Osa taas piti valittua pistetalosuunnitelmaa parempana ratkaisuna ja antoi sille kiitosta. Puurakentamista pidettiin yleisesti hyvänä asiana.

Monia osallistujia hämmensi se, miten alueelle voidaan suunnitella asuntoja samalla, kun nykyiset toiminnot pitää siirtää melu- ja ilmanlaatumääräysten vuoksi. Todettiin, että määräys perustuu haluun suojella tiettyjä väestöryhmiä altistukselta ja on siksi tiukempi kuin asumista koskevat vastaavat säädökset. Uusia asuntoja ei myöskään ole tulossa pahimman melu- ja hiukkaspäästövyöhykkeen sisälle.

Osallistujat kommentoivat, että ilmanlaatu ja varsinkin melu tulee joka tapauksessa vaikuttamaan alueen viihtyisyyteen.

Liikenne puhutti monesta eri näkökulmasta. Alueen huonoja joukkoliikenneyhteyksiä kritisoitiin ja myös autopaikkojen mitoitusta pidettiin riittämättömänä. Autoliikenteen ruuhkautuminen Mäkkylän puistotiellä herätti voimakasta huolta. Liikenne jonoutuu ajoittain jo nykyisellään, ja uuden kaupan sekä asuinalueen pelättiin lisäävän ruuhkautumista entisestään.

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin ja kaavaehdotukseen

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa 3.1.2022 asti Espoon kaupungin Youtube-tilillä. Tilaisuuden esitysmateriaalit, kooste käydystä asukaskeskustelusta(ulkoinen linkki) sekä ohjeet kaavan kommentointiin löytyvät kaavahankkeen verkkosivun osiosta Ehdotusvaihe(ulkoinen linkki).

Mäkkylänkujan kaavaehdotus on nähtävillä 30.12.2021 asti. Sen jälkeen kaavaehdotus viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttäväksi. Siitä ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja lopulta valtuuston hyväksyttäväksi. Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan kaavahankkeen verkkosivulla ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa(ulkoinen linkki).

Leppävaara