Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 24.11.2021

Julkaistu: 24.11.2021 16.19Päivitetty: 24.11.2021 19.06
Kannettava tietokone ja opiskelijan kädet näppäimistöllä.
Kuva: Taru Turpeinen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti ensi lukuvuoden työ- ja loma-ajoista sekä tutkintoon valmistavien koulutusten järjestämisestä. Kokouksessa päivitettiin myös nuorisopalvelujen avustusohje ja kuultiin selvitys iltapäivätoiminnan kilpailutuksen laatukriteereistä.

Lukuvuoden 2022–2023 työ- ja loma-ajat

Espoossa on vuosina 2019 ja 2020 järjestetty oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille kysely työ- ja loma-ajoista, jossa on painotettu erityisesti syysloman pituutta. Kyselyissä selkeä enemmistö kannatti viikon mittaista syyslomaa, joten vastaavaa kyselyä ei tänä vuonna tehty.

Lautakunta päätti lukuvuoden 2022–2023 työ- ja loma-ajoista suomenkielisen opetuksen osalta seuraavasti:

  • Syyslukukausi to 11.8.2022 – to 22.12.2022
  • Syysloma ma 17.10.2022 – pe 21.10.2022 (viikko 42)
  • Joululoma pe 23.12.2022 – su 8.1.2023
  • Kevätlukukausi ma 9.1.2023 – la 3.6.2023 (esiopetus pe 2.6.2023)
  • Talviloma ma 20.2.2023 – pe 24.2.2023 (viikko 8)

Lukion ylimmän luokan koulutyö päättyy 9.2.2023. Lisäksi kouluilla ja lukioilla on mahdollisuus korvata yksi työpäivä lauantaityöpäivällä.

Päätös on yhtenäinen Helsingissä ja Vantaalla päätettyjen työ- ja loma-aikojen kanssa. Työajoista ilmoitetaan oppilaille ja huoltajille ensisijaisesti Espoon kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi koulut tiedottavat oppilaita ja opiskelijoita sekä heidän huoltajiaan ja koulun henkilökuntaa seuraavan lukuvuoden työ- ja loma-ajoista.

Tutkintoon valmistavien koulutusten järjestäminen Espoossa syksystä 2022 alkaen

Osana oppivelvollisuuden laajentamista uudistetaan nivelvaiheen koulutus perusopetuksen jälkeen. Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) otetaan käyttöön 1.8.2022 alkaen ja se korvaa aiemmat nivelvaiheen koulutukset. Enintään vuoden kestävä TUVA-koulutus on suunnattu oppivelvollisille perusopetuksen jälkeen.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Yrkesinstitutet Prakticum järjestävät TUVA-koulutusta espoolaisille nuorille syksystä 2022 alkaen. Kummallakin toimijalla on nykyinen lupa järjestää VALMA-koulutusta, joka mahdollistaa TUVA-koulutuksen järjestämisen. Tästä syystä lautakunta päätti, että suomenkielisen perusopetuksen tai toisen asteen ja nuorisopalveluiden tulosyksikkö ei järjestä ensi syksynä alkavaa TUVA-koulutusta.

Nuorisopalvelujen päivitetty avustusohje sekä nuorisotilojen ja leirikeskusten käyttö- ja maksuperiaatteet

Lautakunta hyväksyi päivitetyn Nuorisopalvelujen avustusohjeen sekä nuorisotilojen ja leirikeskusten käyttö- ja maksuperiaatteet.

Nuorisopalvelujen avustusohjeessa on nyt huomioitu jatkuvasti lisääntyvän sähköisen avustushakujärjestelmän käyttö ja ohjeeseen on lisätty kumppanuusraha yhtenä avustusmuotona. Tavoitteena on asiakasystävällinen hakumenettely, tehokas ja nopea avustusten valmisteluprosessi sekä se, että avustukset vastaavat yhteiskunnan asettamiin haasteisiin ja jatkuvaan muutokseen.

Nuorisotilojen käyttö- ja maksuperiaatteet on jaettu kolmeen ryhmään, joista ensimmäisen käyttövuorot ovat maksuttomia. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa aluenuorisojärjestöt, partiolippukunnat sekä alle 18-vuotiaiden taiteen perusopetus ja liikuntayhdistykset. Muiden ryhmien maksamat käyttökorvaukset muodostuvat toiminnan tarkoituksesta ja käytettävän tilan pinta-alasta. Ohjaamotalon tilojen käyttö- ja maksuperiaatteet tuodaan lautakunnan päätettäviksi erikseen.

Selvitys iltapäivätoiminnan kilpailutuksen laatukriteereistä

Nykyiset sopimukset iltapäivätoiminnan palveluntarjoajien kanssa päättyvät keväällä lukuvuoden lopussa. Iltapäivätoiminnan palveluntuottajien hankinta on alkanut niihin kouluihin, jotka eivät itse järjestä toimintaa ensi lukuvuonna. Lautakunta pyysi kokouksessaan 3.11.2021 lisäselvitystä iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valintakriteereistä.

Selvityksen mukaan palveluntuottajien valintaperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus, joka arvioidaan hinnan ja laadun perusteella. Vähimmäisvaatimusten lisäksi laatua määritellään yrityksen luottoluokituksen, henkilökunnalle tarjottavan koulutuksen, vastuuohjaajan työkokemuksen sekä referenssiasiakkaan tyytyväisyyden perusteella. Palveluntuottaja esimerkiksi sitoutuu tarjoamaan iltapäivätoiminnan mukaisia arvoja ja toimintakulttuuria edistävää koulutusta kaikille ohjaajilleen.

Otaniemen ja Viherlaakson lukioiden painotetun opetuksen valintakriteerit palautettiin valmisteluun

Lautakunta päätti palauttaa Otaniemen lukion ja Viherlaakson lukion painotetun opetuksen valintakriteerit uudelleen valmisteluun. Lautakunta toivoo, että kriteereihin sisältyisi mahdollisuus näyttää osaaminen, motivaatio ja harrastuneisuus yhdenvertaisella tavalla riippumatta siitä, onko hakija osallistunut maksulliseen ja järjestettyyn harrastustoimintaan. Lisäksi keskiarvojen painotusperiaatteiden yhdenvertaisuutta lukioiden välillä tulee tarkastella uudelleen.

  • Kasvatus ja opetus
  • varhaiskasvatus
  • perusopetus
  • lukiokoulutus