Taiteellisesta toiminnasta voimaa ja hyvinvointia

Julkaistu: 10.11.2021 7.43Päivitetty: 10.11.2021 9.57
tusseja rasioissa
Kuva: Kaitaan lukio

Meneillään olevalla hyvinvointiviikolla haluan nostaa esille taiteellisen toiminnan vaikutukset ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Aiheesta on laajaa ja vahvaa tutkimusnäyttöä.

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi loppuvuodesta 2019 raportin, joka kattaa yli 3500 tutkimusta taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista 53 eri maassa. Tällä tähän mennessä laajimmalla kartoituksella on myös selkeä yhteys Kaitaan lukiossakin noudatettavan Agenda 2030 ohjelman tavoitteisiin. Raportin mukaan taide voi tarjota luovia ratkaisuja monimutkaisiikin terveyshaasteisiin. What is the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review –raportin mukaan taidetoimintaan osallistuminen sekä taiteen kokijana että tekijänä voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa. Taide voi tarjota ratkaisuja erityisesti sellaisiin monimutkaisiin terveydellisiin ongelmiin, joihin lääketiede ei yksin tarjoa tehokkaita ratkaisuja.

Taiteellinen toiminta vaikuttaa monikanavaisesti terveyteen aktivoiden aisteja ja vaikuttaen kognitiiviseen toimintaan. Taiteelliseen toimintaan luetaan mukaan taiteet laaja-alaisesti kuten visuaaliset taiteet, esittävät taiteet, kirjallisuus, musiikki, museo- ja näyttelytoiminta, erilaiset yhteisölliset kulttuuritapahtumat sekä taide erilaisissa ympäristöissä.

Taiteellisella toiminnalla on WHO:n raportissa kartoitettujen tutkimusten mukaan valtava määrä hyviä terveysvaikutuksia, joita ei tule ehkä ajatelleeksi. Taiteellinen toiminta auttaa stressin hallinnassa, vähentää stressiä, lisää sosiaalista pääomaa vähentäen samalla yksinäisyyden tunnetta. Taiteen tekeminen ja kokeminen rauhoittaa tutkitusti sydämen sykettä auttaen monia kivunhallinnassa. Taiteella on todettu myös olevan ahdistusta vähentäviä vaikutuksia ja sen on todettu jopa vähentävän riskiä masennuksen kehittymiseen. Tutkimusten mukaan sekä taiteen tekeminen että kokeminen parantavat keskittymiskykyä, jolla on yhteys koulumotivaatioon. Samalla taide tukee empatiataitoja, joilla on tärkeä rooli esimerkiksi koulukiusaamisen ehkäisemisessä. Taiteelliseen toimintaan osallistumisella voidaan myös tehokkaasti vähentää etnisiä jännitteitä.

Taiteen tekeminen ja itsensä ilmaiseminen on jokaisen ihmisen perusoikeus. Kuvataideopettaja haluan nostaa esiin taiteen tekemisen ja kokemisen välittömät voimaannuttavat vaikutukset. Taiteellinen toiminta tuottaa paljon iloa, hyvää mieltä ja energiaa sekä liikuttaa ajattelua ja tarjoaa uusia tapoja tarkastella ympäröivää todellisuutta. Taide on arvokasta sinällään ilman sille liiankin usein asetettuja välineellisiä arvoja!

Rohkaisen kaikkia tällä- ja tulevilla viikoilla osallistumaan taiteelliseen toimintaan. Suurin osa tekemisen ja kokemisen mahdollisuuksista ei maksa mitään. Piirrä, maalaa tai luo digitaalinen kuva ilmaisohjelmalla. Käväise maksutta taidegalleriassa ohimennen tai vaikkapa WG:n museoissa, joiden sisäänpääsy ei maksa mitään alle 18-vuotiaalle ja täysi-ikäisillekin on ilmaisiltoja. Lue kiinnostava kirja tai kirjoita itselle tärkeästä teemasta. Kuuntele lempimusiikkia tai tee omaa, mene konserttiin tai keikalle, samalla voit tanssia. Soita omaksi iloksesi ja laulaa loilota, vaikka menisi nuotin vierestä. Pääkaupunkiseutu tarjoaa viikoittain lukemattomia ilmaisia kulttuuritapahtumia livenä ja netissä.

Avataan aistit auki ja imetään taiteesta voimaa pimeään alkutalveen.

Heljä Renfors, kuvataideopettaja

  • Kaitaan lukio
Espoonlahti