Seksuaalioikeudet ja itsemääräämisoikeus -luento osana hyvinvointiviikon ohjelmaa

Julkaistu: 10.11.2021 10.00

Kaitaan lukion hyvinvointiviikon teemoihin liittyen keskiviikkona 10.11. kuultiin Liisa Nybackan luento seksuaalioikeuksista ja itsemääräämisoikeudesta. Nybacka on ammatiltaan kuraattori sekä seksuaalineuvoja.

Luennon alussa opiskelijat pääsivät osallistumaan kyselyyn, jossa he saivat kertoa

näkemyksiään itsemääräämisoikeuksien toteutumisesta nuorten omassa elämässä. Lisäksi  esiteltiin tuloksia Espoon lukioiden kouluterveyskyselystä, muun muassa syrjintään, seksuaaliseen väkivaltaan ja seksualiseen ahdisteluun liittyen.

Liisa Nybackan esityksen keskeisenä sisältönä olivat nuorten seksuaalioikeudet sekä se, miten näitä oikeuksia turvataan. Luennon aikana korostettiin jokaisen yksilöllisyyttä, omia oikeuksia mutta myös sitä, miten kunnioitetaan toisen seksuaalioikeuksia. Yksi tärkeistä oikeuksista on suostumus, joka toteutuu kumppanin mielipidettä kysymällä, kuuntelemalla ja omista tuntemuksista kertomalla. 

Nybacka käsitteli myös somea seksuaalisen häirinnän alustana ja mahdollistajana. Esityksessä korostui se, että häirintä on rikos. Tekijällä on aina vastuu omista teoistaan. Häirinnän kohteeksi joutuneen ei siis pidä syyllistää itseään. 

Liisa Nybackan tärkeä viesti opiskelijoille ja koko kouluyhteisölle oli se, että turvallisen ympäristön luominen on meidän kaikkien tehtävä. Voimme kaikki vaikuttaa siihen, että koemme olomme turvalliseksi ja että muut kokevat olonsa turvalliseksi meidän kanssamme.

Kiitos Liisalle vielä mielenkiintoisesta luennosta!

  • Kaitaan lukio
Espoonlahti